امام خمینى و احیاى نگرش سیاسى به عاشورا - دانلودامام‏ خمینى كه فرهنگ عاشورا را گنجینه عظیم سیاسى دینى و پشتوانه فرهنگ غنى و انسان ساز اسلام مى‏دانست با بهره‏گیرى از آموزه‏هاى عاشورایى، حماسه حسینى را اساس قیام و مبارزه خویش قرار داده به احیاى دین پرداخت

> نویسنده در این مقاله با نگاه به نهضت امام‏ خمینى از دریچه الهام‏گیرى از نهضت حسینى، احیاى روح سیاسى نهضت عاشورایى توسط حضرت امام را تحلیل كرده است و گامهاى عملى ایشان در این راستا را بر مى‏شمارد. وى تربیت شاگردان، طرح تئورى حكومت اسلامى و ولایت فقیه، بهره‏بردارى صحیح از مناسبت‏هاى اسلامى در جهت هدایت و به كارگیرى مردم و الگودهى منطبق بر آموزه‏هاى قیام حسینى را به عنوان اقدامات عملى حضرت امام در تشكّل بخشى شیعه، مورد بررسى قرار مى‏دهد.
وى در همین بستر تشكیل نظام جمهورى اسلامى را برخاسته از متن مكتب حسینى و استمرار آن را آمادگى براى ظهور ولىّ مطلق الهى قلمداد مى‏كند.
رمز و راز جاودانگى حادثه عظیم و حماسى عاشورا در گستره تاریخ بشریت، الهى بودن
این رویداد مهم تاریخى است هر چند در تاریخ پس از عاشورا با نگرش‏هاى متفاوت و از
جنبه‏هاى گوناگون درباره ابعاد و عظمت این حماسه بزرگ سخن گفته شده است كه هر
 
كدام به نوعى داراى نكات بدیع است؛ اكنون نیز با هر رویكردى به نهضت عاشوراى حسینى، مشاهده مى‏گردد كه نكات ناگفته بسیارى وجود دارد كه به تحقیق گسترده نیاز دارد تا جوانب مختلف این واقعه شناسانده شود. سؤالاتى كه از عنوان این مقاله به ذهن متبادر مى‏شود و این مقاله در صدد روشن ساختن و پاسخ‏گویى به آن‏هاست عبارتند از:
1. نگرش سیاسى امام به عاشورا چیست و چگونه آن را احیا كرد؟
2. امام با بهره‏گیرى از این نگرش سیاسى به چه شیوه‏اى به شیعه تشكل بخشید؟
3. تشكل‏ بخشى شیعه به چه شكلى تبلور یافت؟
در طول تاریخ شیعه و پس از غیبت كبرى، بسیارى از عالمان دینى و متعهد، با قیام و مبارزه احیاى دین اسلام را وجهه همت خویش قرار دادند كه موفق‏ترین و شگفت‏انگیزترین آن‏ها، انقلاب اسلامى ایران به رهبرى امام‏خمینى است. امام با شناخت دقیق از سیاست‏هاى استكبار جهانى در تحمیل و حمایت رژیم پهلوى در ایران و مشابهت‏هاى فراوان این رژیم باحاكمان اموى با الهام از فرهنگ احیاگر عاشورا و بهره‏گیرى از دو عنصر تحرك‏آفرین دینى، یعنى «امر به معروف و نهى از منكر» و «تكلیف الهى» كه شالوده و اساس شكل‏گیرى حماسه عاشوراى حسینى را پایه‏ریزى كردند؛ رژیم دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهى را فرو ریخت و مكتب انسان‏ساز اسلام را حیات مجدّد بخشید و غبار تحریف و بدعت را از چهره دین زدود. از مهم‏ترین دلایل موفقیت امام در پیروزى انقلاب و تشكیل حكومت جمهورى اسلامى احیاى نگرش سیاسى ایشان به آموزه‏هاى دینى و آمیختگى دین با سیاست بود.
درباره سیاست و تعریف آن، دیدگاه‏هاى متفاوتى ارائه شده است؛ برخى از متفكران مغرب زمین سیاست را معادل با «علم قدرت»، «علم به زیر سلطه درآوردن»، یا «علم به اطاعت وا داشتن» مى‏دانند. هارولد.ژ.لاسكى موضوع سیاست را بررسى نهادهاى رسمى كشور و دولت مى‏داند. مك آیور، سیاست را به معنى حكومت مى‏داند، موریس دو ورژه، استاد علم سیاست دانشگاه پاریس در این باره مى‏گوید: سیاست وسیله‏اى است براى تأمین نوعى نظم اجتماعى.
متفكران و اندیشمندان اسلامى هم تعریف‏هاى مختلفى در مفهوم سیاست بیان‏نموده‏اند:
فارابى، رابطه فرماندهى و فرمان‏برى و خدمات حكومت را سیاست مى‏داند. غزالى، سیاست را به معناى اصلاح جامعه و مردم براى نجات دنیا و آخرت آنان بیان مى‏كند.
ابن خلدون، جامعه شناس معروف اسلامى، سیاست را معادل با قدرتِ حكومت مى‏داند.

«سیاست این است كه جامعه را هدایت كند و راه ببرد، تمام مصالح جامعه را در نظر بگیرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگیرد و این‏ها را هدایت كند به طرف آن چیزى كه صلاحشان هست، صلاح ملت است و صلاح افراد است.»
و در ادامه مطلب، مجریان صالح و شایسته این «سیاست» را معرفى مى‏نماید:
«این مختص به انبیاست، دیگران این سیاست را نمى‏توانند اداره كنند، این مختص به انبیا و اولیاست و به تبع آن‏ها به علماى بیدار اسلام.»
مطلب دیگر پیوند دین و سیاست است كه یكى از مباحث مهم در حوزه اندیشه سیاسى اجتماعى امروز به شمار مى‏رود. برخى با انكار هرگونه پیوند میان این دو مقوله، تداخل یكى از آن‏ها را در امور دیگرى موجب ناكارآمدى طرف مقابل مى‏دانند و به جدایى كامل و پرهیز از تداخل آن‏ها براى حفظ حرمت هر یك توصیه مى‏نمایند. اندیشه سكولار مروّج چنین نظریه‏اى مى‏باشد. نقطه مقابل این تفكر؛ نظریه رابطه میان دین و سیاست است، اما در نوع رابطه و قلمرو تداخل دین و سیاست در میان برخى از اندیشمندان اسلامى اختلاف نظر وجود دارد.
در اندیشه سیاسى امام آمیختگى دین و سیاست مطرح است، نه رابطه میان این دو. ایشان ضمن نقد نظریه تفكیك، معتقد بودند كه دین و سیاست از یكدیگر منفك و مجزا نیستند تا با استدلال یا بررسى نوع رابطه به چگونگى پیوند یا تعامل بین این دو بپردازند ایشان دراین‏باره‏مى‏فرماید:
«دیانت اسلام یك دیانت عادى تنها نیست و فقط وظیفه عبد و خداى تبارك و تعالى، وظیفه روحانى تنها نیست؛ و همین طور یك مذهب و دیانت سیاسى تنها نیست؛ عبادى
است و سیاسى، سیاستش در عبادت مدغم است و عبادتش در سیاست مُدغَم، یعنى همان جنبه عبادى یك جنبه سیاسى دارد.»
ایشان در تحریرالوسیله نیز در بحث و مسأله خطبه‏هاى نماز جمعه چنین مى‏نویسد:
«اسلام دین سیاست است با همه شؤون سیاست، و این معنا براى كسى كه كمترین دقتى در احكام حكومتى و سیاسى اجتماعى و اقتصادى اسلام بكند به خوبى و روشنى ظاهر مى‏گردد، پس كسىكه خیال مى‏كند دین اسلام جداىاز سیاست است هم نسبت به معارف اسلام جاهل است و هم سیاست را نمى‏داند.»
در اندیشه امام«دین» خاستگاه و منشأ نظام سیاسى اسلام است و كلیه برنامه‏ها و مباحث سیاسى اسلام بر مبناى قوانین و احكام دینى پایه ریزى شده است و دلیل توسعه‏یافتن و فراگیر شدن حكومت اسلامى درنیمه اول قرن ظهور اسلام را آمیختگى دین و سیاست مى‏داند و مى‏فرماید:

با توجه به آن چه كه بیان گردید روشن شد كه در اندیشه سیاسى امام آموزه‏هاى دینى داراى صبغه سیاسى مى‏باشند، از این رو یكى از ابعاد احیاگرى امام(ره) احیاى روح سیاسى نهضت عاشوراى حسینى با توجه به اهداف آن در میان اندیشمندان و شیعیان جهان است كه اثرات بسیارى را در پیشبرد نهضت اسلامى به دنبال داشت، هر چند این مسأله در طول تاریخ تحولات جامعه مسلمانان به فراموشى سپرده شده بود.
 
در فضاى فرهنگى قبل از انقلاب و قیام امام هم دیدگاه‏ها نسبت به نهضت عاشورا توجه بیشتر به اجر و پاداش معنوى عزادارى امام حسین(ع) بدون درك صحیح از فلسفه سیاسى قیام امام حسین(ع) بود.
 یكى از نویسندگان درباره وضعیت سیاسى فرهنگى عزادارى شیعیان قبل از انقلاب مى‏نویسد:
«افسوس كه شیعه بیشتر بر مصائب عاشورا گریست و كمتر در مسائل عاشورا اندیشید، شیعه عاشورا را نگه داشت لیكن درست نشناساند، آفرین بر او كه نگاه داشت و دریغا از او كه‏ن شناساند.»
در میان برخى متفكران و صاحبان اندیشه و قلم هم بیشتر به مباحثى پرداخته مى‏شد كه به بروز اختلاف در میان پیروان حقیقى ولایت مى‏انجامید و دستمایه‏اى براى بهره‏گیرى دستگاه‏هاى امنیتى رژیم در ایجاد تنش و كشمكش میان سخنرانان مذهبى در ایام محرم و جوانان متدین مى‏گردید تا اندیشمندان از تبیین فلسفه اصلى قیام عاشورا غفلت نمایند در نتیجه عملاً فرصت‏هاى مناسب ایام عزادارى به جنجال‏هاى بیهوده صرف مى‏شد.
نگرش امام به حادثه عظیم عاشورا به عنوان یك ضایعه تاریخى نبود، بلكه ایشان در یك افق برتر قیام امام حسین(ع) را یك حركت هدفمند و برنامه‏ریزى شده در جهت احیاى  اسلام مى‏دانست و مى‏فرمود:
 
310


دیپلمات - امام خمینی و احیای نگرش سیاسی به عاشورا و

... سیاسی به عاشورا و تشكل بخشی به ... نگرش امام به سیاست و اندیشه ... سیاسى ایران ...

فروشگاه اینترنتی فروش محصولات …

قیمت: 3,000 تومان امام خمینى و احیاى نگرش سیاسى به عاشورا امامخمینى كه فرهنگ ...

عاشورا - قرآن درقرآن

امام خمینى و فرهنگ عاشورا. ... امام خمینى و ... امام و احیاى نگرش سیاسى به ...

روح الله - بررسى مواضع سیاسى امام خمینى و پیوند …

بررسى مواضع سیاسى امام خمینى و ... عاشورا را بیان كند و به ... به رهبرى امام خمینى ...

فانوس - عاشورا در اندیشه امام خمینی(ره)

عاشورا در اندیشه امام ... عاشورا; ابزار و ... مجهز شدم و با قدرت و ایمان و عشق به ...

شُبیر علیه السلام - عاشورا و انقلاب اسلامی

... السلام و عاشورا، به ... السلام و امامخمینى ... و تغییر نگرش مردم نسبت به ...

امام خمینى(س)، حکومت اسلامى و انقلاب اسلامى - …

... اندیشه عرفانى و سیاسى امام خمینى ... امام خمینى(س) به پرسشهایى در ... «امام و نگرش به ...

تاسوعا و عاشورا - عطش (وبلاگ تخصصی ماه محرم و صفر)

... نهضت امام خمینى و ... سیاسى، امام حسین (ع) زن و ... عاشورا به روش بحث و ...

مقاله سیره امام خمینی (ره)

... بود و امام با اتکا به ... امام خمینى و احیاى نگرش سیاسى به عاشورا و تشکل بخشى به ...

دیپلمات - امام حسین علیه السلام و احیاى دین (قسمت …

اصلاح جامعه مسلمین و احیاى امر به ... خمینى (س) و فرهنگ عاشورا ... و پیام امام خمینى ...

مرکز اطلاع رسانی امام مهدی ارواحنا فداه - عاشورا و نگاهها

عاشورا و نگاهها ... احیاگران دینى و مصلحان سیاسى و اجتماعى را به خود معطوف ساخته و در ...

تاسوعا و عاشورا - عطش (وبلاگ تخصصی ماه محرم و صفر)

... نهضت امام خمینى و ... سیاسى، امام حسین (ع) زن و ... عاشورا به روش بحث و ...

مقاله سیره امام خمینی (ره)

... بود و امام با اتکا به ... امام خمینى و احیاى نگرش سیاسى به عاشورا و تشکل بخشى به ...

امام حسین علیه السلام و احیاى دین (2)

احیاى سنت كه به تعبیر امام ... در شب عاشورا كه به حسب ظاهر ... كلام و پیام امام خمینى ...

خلاصه کتاب شهر و مدرنیته - یاری فایل

امام خمینى و احیاى نگرش سیاسى به عاشورا و تشکل بخشى به ... تمامی حقوق مادی و معنوی ...

نقش امام خمینى (ره ) در خرافه زدایى و بازسازى فرهنگ عاشورا ...

نقش امام خمینى ... در خرافه زدایى و بازسازى فرهنگ عاشورا ... اسـت و آن نـیـز به ...

خبرگزاری تسنیم - دلایل ضرورت زنده نگه داشتن قیام عاشورا

... ظالم و احیاى حق و ... ایران به رهبرى امام خمینى ... عاشورا، به‌خصوص امام ...

عاشورا: حال و آینده - ظهر عاشورا

محرم،عاشورا،امام ... کردند که به قول امام خمینى ... ذلت و زبونى را، احیاى حماسه ...

الهام گرفتن سخنرانی های امام خمینی از خطبه امام

امام خمینى(س) تنها به صدور ... سیاسى، تند و سریع ... شمرند و با اشاره به نگرش تک ...

امام حسین و عاشورا - امام حسین علیه السلام و احیاى

امام حسین و عاشورا - امام حسین علیه السلام و احیاى دین1 - امام ... امام صادق ...