پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون - دانلوددانلود پرسشنامه استاندارد و 18 سوالی مهارت های ارتباطی بارتون

> قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد
یعنی اینکه ابزار اندازه­ گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­ دهد.
روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهش (منبع داخل فایل) ذکر شده است.
(توضیحات کامل در داخل فایل)
محتوای فایل:
مولفه : دارد
روایی و پایایی : دارد
تفسیر و نمره گذاری : دارد
منابع : دارد
گارانتی بازگشت وجه : دارد