پاورپوینت فصل بیستم بازاریابی مدرن اصول و کاربردها - دانلودخدمات را که دارای ویژگی های ملموس نیستند نمی توان مزه کرد یا بیش از خرید بررسی نمود با این حال،خریدارباید صفاتی همانند اعتماد ، مراقبتهای شخصی توسط یه ارائه دهنده خدمات را باور داشته باشند ویژگیهای خدمات را تنها میتوان درزمان ارائه شدن آن تجربه نمود از این روخدمات ناملموس هستند و آنهارانمیتوان با استفاده حواس فیزیکی مورد بررسی قرار داد

>طبقه بندی براساس سطح ملموس بودن بسیار ملموس: اجاره اتومبیل،دستگاه های فروش خودکار،مخابرات
خدمات مربوط به محصولات ملموس: تعمیر لوازم خانگی،خدمات اتومبیل
بسیارنا ملموس: مشاوره،خدمات قانونی، روان درمانی،مراقبت از کودک ،ماساژ
خدمات اصلی مربوط به خدمات محصولاتی که تا حد کمی ملموس می باشد: مسافران خطوط هوایی
طبقه بندی براساس گزینه های خدماتی
خدمات مبتنی برافراد:خدماتی که تماس بسیار (وجود مشتری)با افراد دارند؛دندان پزشکی،رستوران ها،خدمات بهداشتی،گردشگری
تماس کم- مبتنی بر تجهیزات: سینما،دستگاه های خود پرداز

طبقه بندی براساس تخصص

خدمات حرفه ای : خدمات پزشکی، خدمات قانونی،حسابرسی،آموزش
خدمات غبر حرفه ای: مراقبت از کودکان،مربی گری،کارگرموقت

طبقه بندی براساس جهت گیری سود

جهت گیری غیرانتفاعی:
1. موسسات آموزشی همانند مدارس دولتی
2. سازمان های فرهنگی همانند ارکستر،باغ وحش
3. نهادهای مذهبی همانند معابد
4. سازمان های خیریه و بشردوستانه همچون صلیب سرخ
5. سازمان هایی برای مسایل اجتماعی مربوط به برنامه ریزی خانواده همانند سیگار  کشیدن
 6. سازمان های مراقبت بهداشتی
جهت گیری سود/تجاری: همچون بانک،خطوط هوایی،مسئول تور، هتل
طبقه بندی براساس خدمات خارجی-داخلی به تولیدکنندگان
خدمات خارجی: خدماتی که مربوط به توزیع،نصب و راه اندازی ونگهداری اشیا فیزیکی می باشند به عنوان خدمات داخلی شناخته می شوند شامل تعمیر اتومبیل، رسیدگی به خیابان بندی،نصب رایانه
خدمات داخلی: فعالیت هایی همانند استخدام،انتشارات،خدمات حقوقی،اداره حقوق و دستمزد،تمیزکردن دفاتر،حمل ونقل داخلی وغیره،در خدمات داخلی قرار میگیرند