پاورپوینت فصل پانزدهم بازاریابی مدرن اصول و کاربردها - دانلودکانال توزیع که کانال بازاریابی یا کانال تجارت نیز نامیده می شود عبارت است از مجموعه ای ازسازمانهای به هم پیوسته که کالا یا خدمات را در دسترس مصرف کنندگان قرار می دهد عناصر(ویژگیهای)کانال توزیع عبارتند از 1 گذرگاه 2 جریان 3 ترکیب 4 وظایف 5اهداف 6رهبر

>وظایف کانالهای توزیع •1-انتقال حق مالکیت کالا از کانالی به کانال دیگر یا به مصرف کننده نهایی •2- انتقال فیزیکی کالا از نقطه تولید به نقطه مصرف •3- انبارسازی کالا در هر مرحله در زنجیره •4-ارسال اطلاعات مربوط به موجودی و قیمت کالاهای موجود و خریداری شده •5- ایجاد کاربردهای کالایی نظیر کاربرد زمان ، مکان دسترسی و مالکیت  

•ماهیت محصول •ماهیت بازار •ماهیت شرکت •ملاحظات در مورد واسطه ها •ماهیت محیط  


کلی فروشان


یک کلی فروش تاجر،واسطه ای است که اجناس را به طور کلی از تولید کننده خریداری کرده و آنها را به صورت عمده به واسطه های دیگر حاضر در کانال می فروشد.


کلی فروشان تاجر را می توان به 3 دسته زیر تقسیم کرد:
1-کلی فروشان همه کاره   2-کلی فروشان مبدل    3-تحویل دهنده
     

وظایف کلی فروشان
جمع آوری  ، پخش کردن ، رتبه بندی ، انبارسازی ، سرمایه گذاری
خطرپذیری  ،  فروش


 خرده فروشان
خرده فروشان واسطه های تجاری هستند که اجناس را از اعضای قبلی زنجیره در حجم کمتر خریداری نموده و آنها را به مصرف کننده می فروشند.

وظایف خرده فروشان
انتخاب کالا، ذخیره موجودی آماده ،بخش بندی فرعی کالاها، جلب حمایت مصرف کنندگان ، خطرپذیری ، اطلاعات بازار ، تسهیلات اعتباری، تبلیغات ، فروش

خدمات خرده فروشان
فروش اجناس در مقادیر کوچک ، حق انتخاب گسترده ، توصیه کارشناسی ، خدمات شخصی ، تحویل در منزل ، خدمات پس از فروش ، تسهیلات اعتباری ، راحتی مصرف کنندگان  
   
135