طراحی الگوی مدیریت بلایا برای ایران - دانلودپژوهش مقطع دکتری رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی با موضوع طراحی الگوی مدیریت بلایا برای ایران

> قیمت فایل فقط 45,900 تومان

 عنوان : طراحی الگوی مدیریت بلایا برای ایران
بیان مسئله : بُعد جهانی
                 :   بُعد ایران
.
.
.