تدوین استراتژی-مجموعه هفتم مقالات - دانلودتدوین استراتژی مجموعه هفتم مقالاتاین مجموعه شامل 16 مقاله در خصوص تدوین استراتژی می باشد فایل کلیه مقالات PDFلیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه تعداد صفحات مقالات 266حجم فایل زیپ دانلودی 51 MB

> قیمت فایل فقط 5,000 تومان

مجموعه مناسب کسانی است که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع  تدوین استراتژی می باشند .
تدوین استراتژی  - مجموعه هفتم مقالات
فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد : 
ردیف                              عنوان مقاله                              تعداد صفحات
1080   ارائه مدلی مفهومی به منظور شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت (CSF) سایت های خرید و فروش الکترونیکی در ایران       31
1081   تحلیل نظری در تدوین استراتژی توسعه منابع انسانی چالشها و تناقضها       12
1082   ضرورت تدوین برنامه استراتژیک آموزش عمومی مقابله و آمادگی در مقابل سوانح و حوادث بر اساس شرایط اقلیمی و فرهنگی استانهای کشور 9
1083   طراحی و تدوین استراتژیها و اقدامات پیشگیرانه از وقوع خطاهای پزشکی در بیمارستانهای دولتی استان تهران            13
1085   آسیب شناسی توان استراتژیک شرکت سایپا برای ورود به بازارهای جهانی: بررسی عوامل درون سازمانی      40
1086   تحلیل استراتژیک، تدوین و انتخاب استراتژی مبتنی بر ماتریس SWOT و تکنیک های تصمیم گیری چند شاخه فازی     22
1087   نقش سیستمهای اطلاعاتی مدیریت استراتژیک در فرایند تصمیم گیریهای راهبردی سازمان   11
1088   با نگاهی به صنعت خودروسازی چین : استراتژی های کارآ در مواجهه با تحولات جهانی           4
1089   استراتژی سه جانبه؛ یک روش جدید برای تدوین استراتژی            7
1090   تحولات و اختیارات بیشتر در تعیین استراتژی      4
1091   طراحی نظام ارزیابی و کنترل راهبردی در الگوی مدیریت راهبردی طرح گرا 12
1092   رفتار مصرف کننده و تدوین استراتژی بازاریابی   3
1093   مدل سازمانی برای تفکر راهبردی: (مطالعه تجربی)            32
1094   ارایه ی مدل تدوین استراتژی مبتنی بر فرهنگ - مورد ایران        19
1095   طراحی مدل شناسایی، ارزیابی و تعیین قابلیت های استراتژیک: پژوهشی در شرکت ایران خودرو      28
1096   تعیین و ارتقاء موقعیت استراتژیک پالایشگاه تهران بر مبنای مدل دلتا و رویکرد پویائی‌های سیستم   19


تدوین استراتژی-مجموعه هفتم مقالات

تدوین استراتژی-مجموعه هفتم مقالات تدوین استراتژی مجموعه هفتم مقالات این مجموعه شامل ...

تدوین استراتژی-مجموعه هفتم مقالات

تدوین استراتژی مجموعه هفتم مقالات این مجموعه شامل 16 مقاله در خصوص تدوین استراتژی می ...

تدوین استراتژی-مجموعه هفتم مقالات

مجموعه مناسب کسانی است که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع تدوین استراتژی می باشند .

تدوین استراتژی-مجموعه هفتم مقالات - فراپوشه - …

تدوین استراتژی-مجموعه هفتم مقالات تدوین استراتژی – مجموعه هفتم مقالاتاین مجموعه ...

تدوین استراتژی-مجموعه هفتم مقالات

تدوین استراتژی-مجموعه هفتم مقالات - ... از همین شنبه شروع می کنم ! خالصه کتاب اعتماد به ...

تدوین استراتژی-مجموعه ششم مقالات

تدوین استراتژی مجموعه ششم مقالات این مجموعه ... تدوین استراتژی مجموعه ششم مقالات ...

تدوین استراتژی-مجموعه ششم مقالات

تدوین استراتژی-مجموعه هفتم مقالات; تدوین ... استراتژی مجموعه ,مقالات تدوین ...

csf - filebooker.com

... استراتژی-مجموعه کل مقالات,تدوین استراتژی-مجموعه هفتم مقالات ... مقالات علمی

تدوین استراتژی - filebooker.com

... مجموعه کل مقالات,تدوین استراتژی-مجموعه هفتم مقالات,تدوین استراتژی-مجموعه ...

تدوین استراتژی-مجموعه ششم مقالات

... تدوین استراتژی مجموعه ششم مقالات این مجموعه شامل 10 مقاله در خصوص تدوین استراتژی می ...