تدوین استراتژی-مجموعه چهارم مقالات - دانلودتدوین استراتژی مجموعه چهارم مقالاتاین مجموعه شامل 10 مقاله در خصوص تدوین استراتژی می باشد فایل کلیه مقالات PDFلیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه تعداد صفحات مقالات 230حجم فایل زیپ دانلودی 71 MB

> قیمت فایل فقط 4,500 تومان

مجموعه مناسب کسانی است که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع  تدوین استراتژی می باشند .
تدوین استراتژی  - مجموعه چهارم مقالات
فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد : 
ردیف                              عنوان مقاله                              تعداد صفحات
1044   تدوین راهبردهای توسعة منابع انسانی با رویکرد توسعة دانش کارکنان      15
1045   تدوین محورهای استراتژیکی توسعه ی منابع انسانی          29
1046   تدوین استراتژی تحقیق و توسعه با استفاده از گسترش عملکرد کیفی تکنولوژی: رویکرد کشش بازار           16
1047   تاثیر استراتژی های سازمان های غیردولتی در ایجاد و ارتقا سرمایه اجتماعی           19
1048   بررسی میزان تأثیر هوشمندی رقابتی در ایجاد مزیت رقابتی          17
1049   راهبردهای سیستمی برای تدوین برنامه های استراتژیک   17
1050   جهت گیری استراتژیک و موفقیت شرکت های صادراتی      22
1051   تدوین استراتژی های پورتفولیو کسب و کارهای بیمه موسسه فرهنگیان     22
1052   طراحی الگوی فرایندی تدوین راهبردی پابرجا در شرایط عدم قطعیت           27
1054   رویکردهای توسعه استراتژی در کسب مزیت رقابتی پایدار و مصادیق آن در صنعت خودروی جهانی همراه با تحلیل پیامدهای آن برای صنعت خودروی کشور  46