تحقیقی در مورد نژاد گاویی رِد دوون (دوون قرمز) – بوستوروس - دانلودتحقیقی در مورد نژاد گاویی رِد دوون (دوون قرمز) – بوستوروس

> قیمت فایل فقط 6,000 تومان

  توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقاله مورد استفاده قرار گیرد
فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)
تعداد صفحات: 12
تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد
برخی از سر فصل ها:
اطّلاعات کلی
توصیف
رفتارها و محل سکونت
تاریخچه
کیفیت نژاد
توسعه و ایجاد پُل دوون (دوون بدون شاخ)
برابر است.
باروری در دوون ها
بازده در دوون ها
آسانی در زایمان و گوساله آوری
توانایی شیردهی
توانایی مادری
وزن گرفتن، بلوغ و استخوان بندی
 
چکیده:
رد دوون، که با عنوان "بومی قرمز" (رد نِیتیو) نیز شناخته می شود، از مرز انقراض رهایی یافته است. کمتر از 500 دوون شیرده در ایالات متحده باقی مانده است. از نظر تاریخی، رد دوون یک نژاد گاو گسترده می باشد. در آمریکا و در طول نیمه ی اوّل این قرن نژاد معروفی بود.