تحقیق و مقاله ای در مورد آلایندگی پساب شهری در خاكهای كشاورزی - دانلودتحقیق و مقاله ای در مورد آلایندگی پساب شهری در خاكهای كشاورزی

> قیمت فایل فقط 7,000 تومان

  توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقاله مورد استفاده قرار گیرد
(قابل ویرایش و اماده پرینت)Wordفرمت :
تعداد صفحات: 14
تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد
چکیده:
به منظور بررسی اثرات استفاده از لجن فاضلاب و سایر مواد زائد شهری و كشاورزی بر آلودگیهای میكروبی خاك ، چهار نوع كود آلی شامل لجن فاضلاب ، كود حیوانی ، كمپوست زباله و مخلوط كاه گندم و یونجه در آزمایشات گلخانه ای در قالب طرح های كاملا تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفتند. بررسی تغییرات جمعیت میكروبی مخلوط كودهای فوق با خاك شامل باكتریها ، قارچها و آكتینومایستها بررسی تغییرات جمعیت كلیفرمها و شناسایی تعدادی از آنها و همچنین شناسایی انواع میكرو فلور غالب در تیمارهای مختلف به روش اسلاید پنهان ، از اهداف اختصاصی در تحقیق فوق بوده است. بیشترین جمعیت باكتریها و قارچها در كودهای كمپوست زباله و لجن فاضلاب و بیشترین جمعیت آكتینومایست ها در كاه گندم مشاهده شد. شمارش كلیفرمها نشان داد كه در هفته اول انكوباسیون ، جمعیت كلیفرمها بخصوص در كود حیوانی بسیار زیاد است.