مطالعه وسترن بلاتینگ آنتی ژنهای پروتئینی سوماتیك فوزاریوم سولانی - دانلودمطالعه وسترن بلاتینگ آنتی ژنهای پروتئینی سوماتیك فوزاریوم سولانی

> قیمت فایل فقط 6,500 تومان

  توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقاله مورد استفاده قرار گیرد
(قابل ویرایش و اماده پرینت)Wordفرمت :
تعداد صفحات: 12
تصویر:این فایل دارای تصویر می باشد
چکیده:
الگوی وسترن بلاتینگ آنتی ژنهای پروتئینی عصاره های سوماتیك قارچها در تشخیص گونه و سویه های آنها مفید بوده و می تواند كمك با ارزشی در تشخیص عامل عفونت باشد.
این مطالعه به منظور تعیین الگوی آنتی ژنهای پروتئینی عصاره سوماتیك فوزاریوم سولانی انجام شد.