دانلود داده های متغیرهای حسابداری شرکتهای موجود در صنعت کانی های غیرفلزی بورس اوراق بهادار تهران از سال 80 الی 89 - دانلودعنوان دانلود داده های متغیرهای حسابداری شرکتهای موجود در صنعت کانی های غیرفلزی بورس اوراق بهادار تهران از سال 80 الی 89فرمت excelدسته حسابداری مدیریت مالی اقتصاداین فایل شامل داده های حسابداری و مالی مربوط به شرکتهای موجود در صنعت کانی های غیرفلزی بورس اوراق بهادار تهران برای بازه زمانی10ساله 1380 الی 1389 بصورت اکسل می باشد که می توان از ای

> قیمت فایل فقط 12,000 تومان

عنوان: دانلود داده های متغیرهای حسابداری شرکتهای موجود در صنعت کانی های غیرفلزی بورس اوراق بهادار تهران از سال 80 الی 89
فرمت: excel
دسته: حسابداری- مدیریت مالی- اقتصاد
این فایل شامل داده های حسابداری و مالی مربوط به شرکتهای موجود در صنعت کانی های غیرفلزی بورس اوراق بهادار تهران برای بازه زمانی10ساله 1380 الی 1389 بصورت اکسل می باشد که می توان از این داده ها در  در برآورد مدل رگرسیونی تحقیقات، مقاله ها و پایان نامه های رشته های حسابداری، مدیریت مالی و اقتصاد استفاده کرد. داده های متغیرهای موجو.د در این فایل شامل تعداد مقاطع، بازدهی مرکب، بازدهی واقعی، بازدهی انتظاری، ریسک، انتظاری به ریسک، ضریب β، نسبت شارپ، رتبه نقد شوندگی و میانگین روزهای معاملات شرکتهای موجود در صنعت کانی های غیرفلزی می باشد. دقت اطلاعات محاسبه شده 100 صد در صد می باشد و با استفاده از آخرین و به روزترین نرم افزارهای حسابداری و مالی و همچنین صورتهای مالی شرکتها بدست آمده است.


دانلود داده های متغیرهای حسابداری شرکتهای موجود در صنعت ...

... موجود در صنعت کانی های غیرفلزی بورس اوراق بهادار تهران از سال 80 الی 89 داده های ...

دانلود داده های متغیرهای حسابداری شرکتهای موجود در صنعت ...

دانلود داده های متغیرهای حسابداری شرکتهای موجود در صنعت کانی های غیرفلزی بورس اوراق ...

دانلود داده های متغیرهای حسابداری شرکتهای موجود در صنعت ...

... شرکتهای موجود در صنعت ... بورس اوراق بهادار تهران ... تهران از سال 80 الی 89; داده ...

داده های شرکتهای موجود در بورس اوراق بهادار تهران

... دانلود داده های متغیرهای حسابداری شرکتهای موجود در صنعت مواد و محصولات شیمیایی ...

برترین پکیج دانلود داده های متغیرهای حسابداری شرکتهای ...

... دانلود داده های متغیرهای حسابداری شرکتهای موجود در صنعت کانی های غیرفلزی بورس ...

دانلود داده های متغیرهای حسابداری شرکتهای موجود در صنعت ...

... بهادار تهران از سال 80 الی ... 89 داده های شرکتهای موجود ... در صنعت کانی های غیرفلزی ...

داده های متغیرهای مالی و حسابداری

... دانلود داده های متغیرهای حسابداری شرکتهای موجود در صنعت کانی های غیرفلزی بورس ...

برچسب انتظاری به ریسک - پرفروش ترینها

... موجود در صنعت کانی های غیرفلزی بورس اوراق بهادار تهران از سال 80 الی ... 80 الی 89 داده ...

دانلود داده های متغیرهای حسابداری شرکتهای موجود در صنعت ...

... بهادار تهران از سال 80 الی ... در صنعت کانی های غیرفلزی ... سال 80 الی 89. دانلود داده ...

دانلود دانلود داده های متغیرهای حسابداری شرکتهای موجود در ...

... بهادار تهران از سال 80 الی ... دانلود داده های متغیرهای ... موجود در صنعت کانی های ...