دانلود پاورپوینت تعیین قیمت ( فصل نهم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران) - دانلودعنوان دانلود پاورپوینت تعیین قیمت ( فصل نهم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران)تعداد اسلاید 38 اسلایدفرمت پاورپوینت (قابل ویرایش)دسته مدیریت بازاریابیکتاب مدیریت بازاریابی تألیف روستا، ونوس و ابراهیمی از جمله منابع مهم درس مدیریت بازاریابی در سطح کارشناسی می باشد این فایل شامل پاورپوینت فصل نهم این کتاب در حجم 38 اسلاید با عنوان ت

> قیمت فایل فقط 5,000 تومان

عنوان: دانلود پاورپوینت تعیین قیمت ( فصل نهم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران)
تعداد اسلاید: 38 اسلاید
فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)
دسته: مدیریت بازاریابی
کتاب مدیریت بازاریابی تألیف روستا، ونوس و ابراهیمی از جمله منابع مهم درس مدیریت بازاریابی در سطح کارشناسی می باشد. این فایل شامل پاورپوینت فصل نهم  این کتاب در حجم 38 اسلاید با عنوان" تعیین قیمت " می باشد که می تواند به عنوان سمینار کلاسی (کنفرانس) برای درس مدیریت بازاریابی مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل بخشهای زیر است:
مقدمه
وابستگی متقابل قیمت، محصول، ترفیع وتوزیع
قیمت گذاری درانواع بازارهای مختلف
قیمت گذاری درحالت رقابت کامل
قیمت گذاری درحالت رقابت انحصاری
قیمت گذاری درحالت رقابت انحصاری چندجانبه
قیمت گذاری درحالت انحصارکامل
تجزیه وتحلیل رابطه بین قیمت وتقاضا
تأثیرعوامل نامربوط به قیمت برتقاضا
فرایند قیمت گذاری
تحلیل وضعیت بازار
تخمین تقاضا
کشش پذیری
ارزیابی تقاضا در بازار
تغییرات منحنی تقاضا
تحلیل رقابت
انواع حساسیت تقاضا
چهارگروه عمومی رقابت قیمت
شناسایی موانع و محدودیت های  قیمت گذاری
تعیین هدفهای قیمت گذاری
تحلیل توانمندی سود
تعیین سطوح قیمت اولیه
روشهای قیمت گذاری مبتنی یرتقاضا
قیمت گذاری ارزشی
قیمت گذاری پرمایه وگران
قیمت گذاری نفوذی
تفاوت قیمت گذاری تشخصی با پرمایه
قیمت گذاری با اعداد خرده
قیمت گذاری گروهی و ردیفی
قیمت گذاری جمعی یا بسته ای
قیمت گذاری پس رو
روشهای قیمت گذاری مبتنی برقیمت تمام شده وسود
قیمت گذاری براساس منحنی تجربه
روشهای قیمت گذاری مبتنی بر رقابت
تعدیل ومدیریت قیمتها
انواع تخفیفها