تحقیق و پژوهش کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی فرهنگ سازمانی - دانلودبررسی فرهنگ سازمانی حاکم و شناسایی و شناخت ویژگی‌های اصلی آن تحقیق و پژوهش کارشناسی ارشد مدیریت توسعه منابع انسانی فرمت فایل اصلی پایان نامه doc حجم فایل 184 KB تعداد کل صفحات 106 صفحه

> قیمت فایل فقط 20,000 تومان

بررسی فرهنگ سازمانی حاکم و شناسایی و شناخت ویژگی‌های اصلی آن - تحقیق و پژوهش  کارشناسی ارشد مدیریت توسعه منابع انسانی  
فرمت فایل اصلی پایان نامه   :  doc
حجم فایل    :  184 KB
تعداد کل صفحات :  106 صفحه

این تحقیق و پژوهش جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد. فروشگاه ما این پایان نامه را با قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهند. حق مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده از منابع اطلاعاتی و بالابردن سطح علمی شما در این سایت ارائه گردیده است.

 
 
چکیده تحقیق و پژوهش
با بررسی روند تدریجی و تكاملی مدیریت امور كاركنان و اداره انسانی در دهه‌های 1970و1980م به نگرشی برخورد می‌نمائیم كه مقوله فرهنگ را به عنوان عنصر اصلی در مباحث مدیریت منابع انسانی مطرح نمودند.
توجه به فرهنگ سازمانی به طور نسبی توسط متخصصان رفتار سازمانی مطرح شد، اما بستر اصلی آنرا باید در مطالعات تجربی سازمان یافت.
یكی از این نوع كارها، ارائه كتاب هنر مدیریت ژاپنی توسط پاسكال و آتوس می‌باشد. این مطالعه به راز موفقیت ژاپنی‌ها بر مبنای خلق فرهنگ سازمانی قدرتمند كه بین كاركنان، مدیران، و كاركنان به تعامل تأكید داشته و ناشی از علایق مشترك در كسب كمال سازمانی می‌باشد، اشاره دارد.
مطالعه دیگر كتاب در جستجوی كمال «پیترز و واترمن» می باشد. آنان به این نتیجه رسیدند كه رهبر نه تنها جنبه های ملموس و منطقی سازمان نظیر ساختار و فن‌آوری را ایجاد می‌كند بلكه باید خالق ایدئولوژی‌ها، عقاید، زبان، مراسم و شعائر باشد (سید جوادین، 1381، ص60-61). اهمیت فرهنگ تابد آنجاست كه عنوان می‌كنند موفقیت هر عمل و رفتاری در سازمان بسته به همسویی آن با هنجارهای فرهنگی دارد، در غیر اینصورت محكوم به شكست است، در صورت عدم تطابق  و سستی فرهنگ بایستی به تغییر ارزش‌های آن همت گمارد. (ممی‌زاده، 1375، ص74)
این تحقیق بر آن است كه با بررسی فرهنگ سازمانی حاكم و شناسایی و شناخت ویژگی های اصلی آن توجه مدیران را به بخش مهمی از سازمان كه شامل جنبه های غیررسمی سازمان می‌باشدجلب نماید تا در برنامه ریزی ها و اداره موثر و كارای سازمان از این عنصر مهم و حیاتی غفلت نشود.
 
فهرست تحقیق و پژوهش
فهرست مطالب
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                      صفحه           
 چکیده ..............................‌............................................
 فصل اول: کلیات تحقیق
 1-1 مقدمه .............................................................    2
2-1 عنوان تحقیق ......................................................................     3
3-1 بیان مسئله تحقیق ..........................................................            3
4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق .....................................................         4
5-1 اهداف تحقیق .................................................................         5
6-1 سؤالات تحقیق ................................................................         6
7-1 متغیرهای عملیاتی تحقیق ....................................................       7
8-1 تعریف عملیاتی واژه‌ها و مفاهیم ...........................................        9
9-1 قلمرو تحقیق ................................................................        10
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 1-2 مقدمه .........................................................   12
2-2 مفاهیم فرهنگ و فرهنگ سازمانی ......................................     13
3-2 عناصر و مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی ....................................      15
4-2 نحوه شکل‌گیری فرهنگ‌ها ..............................................      16
1-4-2 بنیان‌گذاران سازمان .................................................    17
5-2 ابعاد معروف فرهنگ .....................................................    17
6-2 عناصر اساسی فرهنگ سازمانی ........................................    19
7-2 راه‌های شناسایی فرهنگ سازمانی ...................................     21
8-2 تکوین فرهنگ سازمانی  ...............................................     23
9-2 انواع فرهنگ سازمانی (تقسیم‌بندی‌های رایج فرهنگ سازمانی )    24
1-9-2 فرهنگ حاکم و خرده فرهنگ ....................................     24
2-9-2 فرهنگ قوی و ضعیف ............................................      26
3-9-2 فرهنگ‌های مثبت و منفی .......................................       27
10-2 استراتژی و فرهنگ ..............................................        30
1-10-2 فرهنگ انعطاف‌پذیری .......................................        31
2-10-2 فرهنگ مأموریتی ............................................       32
3-10-2 فرهنگ مشارکتی ............................................      32
4-10-2 فرهنگ بوروکراتیک ........................................      33
11-2 الگوهای اساسی تشریح فرهنگ سازمانی ....................    34
1-11-2 مدل پارسونز ................................................    34
2-12-2 چارچوب اوشی ..............................................    34
3-13-2 شیوه پیترز و واترمن .....................................    35
14-2مدیریت فرهنگ سازمان ....................................      35
15-2 تأثیر فرهنگ بر عملکرد و اثربخشی سازمان .............     38
16-2 رابطه فرهنگ سازمانی با توانایی‌های مدیریت ..........     39
17-2 تأثیر فرهنگ بر ساختار سازمانی .........................     40
18-2 تأثیر فرهنگ سازمانی بر وظایف مدیریت ..............     41
19-2 فرهنگ سازمانی و توسعه سازمانی          OD ..............    43
20-2 خلاصه‌ای از تحقیق مشابه انجام شده در ارتباط تقریباً نزدیک با موضوع   43
فصل سوم: طرح تحقیق
 1-3 مقدمه ......................................         46
2-3 نوع روش تحقیق .........................................       46
3-3 جامعه آماری ..............................................       46
4-3 حجم نمونه آماری .......................................       47
5-3 چگونگی تدوین پرسش‌نامه ..........................       47
6-3 روائی و پایائی پرسش‌نامه ..........................        50
1-6-3 روائی ..............................................        50
2-6-3 پایائی ..............................................        50
1-2-6-3 پایائی سوالات مربوط به سنجش شاخص فرهنگ سازمانی   50
2-2-6-3 پایائی سوالات مربوط به سنجش جو سازمانی .....  51
3-2-6-3 پایائی سوالات مربوط به سنجش آزمون شناخت سازمانی ........... 52
4-2-6-3 پایائی سوالات مربوط به سنجش آزمون سنجش قدرت مدیران ............53
7-3 شیوه جمع‌آوری اطلاعات ............................................. 54
8- 3 روش تجزیه و تحلیل داده ‌ها ...........................   54
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
 1-4 تجزیه و تحلیل توصیفی اطلاعات پرسش‌نامه ........... 56
1-1-4 توزیع فراوانی جنسیت کارکنان مورد مطالعه .............. 56
2-1-4 توزیع فراوانی تحصیلات کارکنان مورد مطالعه .......... 57
3-1-4 توزیع فراوانی رشته تحصیلی کارکنان مورد مطالعه      58
4-1-4 توزیع فراوانی پست سازمانی کارکنان مورد مطالعه . 59
5-1-4 توزیع فراوانی نوع بخش شغلی کارکنان مورد مطالعه .60
6-1-4 توزیع فراوانی وضعیت استخدام کارکنان مورد مطالعه ...61
7-1-4 توزیع فراوانی رده سنی کارکنان مورد مطالعه ................62
8-1-4 توزیع فراوانی سابقه خدمت کارکنان مورد مطالعه ..........63
2-4 تجزیه و تحلیل استنباطی پرسشنامه ..................64
1-2-4 توزیع پراکندگی هویت سازمانی .................64
2-2-4 توزیع پراکندگی تعهد گروهی ......................65
3-2-4 توزیع پراکندگی ترغیب و ثبات نظام اجتماعی .........66
4-2-4 توزیع پراکندگی شاخص جهت‌دهی به رفتار اجتماعی  .......
5-2-4 توزیع پراکندگی شاخص ساختار کار .........68
6-2-4 توزیع پراکندگی شاخص مسئولیت‌پذیری ...............69
7-2-4 توزیع پراکندگی شاخص اعطای پاداش‌ها و نظام ترفیع ................70
8-2-4 توزیع پراکندگی شاخص ریسک یا خطرپذیری .................71
9-2-4 توزیع پراکندگی شاخص صمیمیت .....................72
10-2-4 توزیع پراکندگی شاخص حمایت کار .................73
11-2-4 توزیع پراکندگی شاخص ضوابط و کنترل کار .......74
12-2-4 توزیع پراکندگی شاخص برخورد یا تعارض .......75
13-2-4 توزیع پراکندگی شاخص هویت سازمانی ........76
14-2-4 توزیع پراکندگی شاخص شناخت اهداف سازمان ..77
15-2-4 توزیع پراکندگی شاخص عملکرد سازمانی  ...........78
16-2-4 توزیع پراکندگی شاخص نحوه رهبری و مدیریت .......79
17-2-4 توزیع پراکندگی شاخص قدرت مرجعی ..................80
18-2-4 توزیع پراکندگی شاخص قدرت تخصصی .........81
19-2-4 توزیع پراکندگی شاخص قدرت قانونی ............82
20-2-4 توزیع پراکندگی شاخص قدرت پاداش ............83
21-2-4 توزیع پراکندگی شاخص قدرت قهری .............84
3-4 آزمون فرضیات ............................................85
1-3-4 مقایسه شاخص‌های عوامل فرهنگ سازمانی ........85
2-3-4 مقایسه نوع قدرت موجود در سازمان ...............86
3-3-4 مقایسه شاخص‌های شناخت سازمانی ................86
4-3-4 مقایسه شاخص‌های جو سازمانی .....................88
4-4 مقایسه فرهنگ سازمانی به لحاظ کلیه مؤلفه‌ای مورد مطالعه 90
فصل پنجم: یافته‌ها و پیشنهادات
 1-5 بحث و بررسی یافته ..........................92
الف) نتایج توصیف داده‌ها ..................................92
ب) نتایج تحلیل داده‌ها .....................................94
2-5 پیشنهادات ...........................................97
محدودیت‌های تحقیق ...................................101
پیوست :
 ضمائم .........................................................................
 
قسمتی از متن اصلی تحقیق و پژوهش
1-2- مقدمه
سالهاست که محققان و صاحب نظران در پی شناخت و شنا سایی یک متغیر سیستمی در سازمان بنام فرهنگ سازمانی می باشند. این متغیر به طور حتم در سازمان وجود دارد ولی آن را به راحتی نمی‌توان تعریف نمود. اما افراد برای معرفی سازمان از عبارات و اصطلاحات و کلمه‌های مشابه استفاده می‌کنند ما این متغیر مهم و اساسی را فرهنگ سازمانی می‌نامیم. همان‌گونه که افراد دارای شخصیتهای متفاوت می باشند سازمان ها هم همانند انسان دارای ویژگی‌هایی است. 
که این ویژگی‌ها می‌توانند به صورت صمیمی، خلاق، نوآور یا محافظه کار باشند براساس همین ویژگی می‌توان نگرش‌ها و رفتارهای کسانی را که درون این سازمانها هستند، پیش بینی نمود.     (رابینز، 1380، ص371)
به بیان دیگر سازمان ها هم فرهنگ‌هایی دارند که بر نوع رفتار اعضاء اثر می‌گذارد و یا نوع رفتار آنان را تعیین می‌نماید. اگر چه موضوع فرهنگ و نقش آن در هدایت جوامع از دیر باز مورد توجه جامعه‌شناسان قرار داشته اما موضوع فرهنگ سازمانی دیدگاهی جدید در عرصه دانش مدیریت است. تحقیق دانشمندان و صاحب نظران روی دلایل شکست و موفقیت سازمان‌ها در طی دهه‌های گذشته بیانگر نقش عوامل غیر مادی و معنوی در موفقیت این سازمان‌ها بوده است شرکت‌های آی. بی. ام. سیرز، جنرال موتورز برای حل مسأله‌ها و مشکلات خود کوشیده‌اند تا فرهنگ حاکم بر سازمان را تغییر دهند و بدین وسیله موفقیت شرکت را تضمین نمایند. (دفت، 1378ص 393) 
در این فصل برای شناخت فرهنگ سازمانی به بررسی ادبیات موضوع می‌پردازیم.
2-2 –مفاهیم فرهنگ و فرهنگ سازمانی:
فرهنگ‌culture)) به معنای ارزش ها، هنجارها، سنتها، آداب و رسوم که این ویژگی‌ها در جوامع انسانی متفاوت است. ما با فرهنگ به دنیا نمی‌آییم، بلکه در اجتماعی به دنیا می آییم که خود فرهنگش را به ما می‌آموزد. ما فرهنگ را از کسان دیگری که در اطراف ما یا در محیط هستند، یاد می‌گیریم. در واقع فرهنگ اکتسابی است و به وجوه مشترک انجام کار در یک جامعه خاص دلالت دارد. این وجوه عواملی چون نحوه تغذیه افراد، پوشش، احترام به یکدیگر و تربیت فرزند را در بر می‌گیرد. ترکیب این عوامل باعث می‌شود که مثلاً فرهنگ کانادا و پاکستان متمایز از انگلستان و الجزایر باشد.
هر چند استعمال فرهنگ در متون علمی جامعه شناسی و انسان شناسی امروز از وسعت و گستردگی بسیاری برخودار است، اما معانی جدید فرهنگ ( culture  )با معانی پیشین آن ارتباط چندانی ندارد . واژه فرهنگ ریشه لاتین دارد و به معنای کشت و کار یا پرورش است و هنوز در اصطلاحات کشاورزی (Agriculture) و باغداری به همان معنا به کار می رود. در زبان‌های رومانیایی و انگلیسی تا دیر زمانی واژه تمدن(civilizations) را به جای فرهنگ به کار می‌بردند و از آن، معنای پرورش، بهسازی، تهذیب، پیشرفت اجتماعی استنباط می کردند از نیمه قرن هجدهم، فرهنگ در مفهوم جدید آن به کار می رود.
نخستین تعریف جامع و علمی از فرهنگ را ادوارد بارنت تیلور در سال 1871م ارائه نمود. او در تعریف انسان شناختی خود از فرهنگ می نویسد:«فرهنگ یا تمدن در معنای وسیع قوم نگاریش  عبارت است از کلیت در هم بافته‌ای شامل دانش، هنر، اخلاق، قانون، آداب و رسوم و هرگونه قابلیتها و عاداتی که به وسیله انسان به عنوان عضوی از جامعه کسب شده است. ( شریف زاده، 1377، ص11)
 صاحب نظران رشته مدیریت در این مورد اتفاق نظر دارند که مقصود از فرهنگ سازمانی سیستمی از استنباط مشترک است که اعضاء نسبت به یک سازمان دارند و همین ویژگی موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می شود یک سیستم که اعضای آن دارای استنباط مشترک از آن هستند، از مجموعه‌ای ویژگی‌های اصلی تشکیل شده است که سازمان به آن‌ها ارج می‌نهد و برای آنها ارزش قائل است. فرهنگ سازمانی یک واژه توصیفی است.
در تحقیقاتی که روی فرهنگ سازمانی انجام شده، محققان کوشیده‌اند، دریابند که افراد از چه زاویه‌ای به سازمان خود نگاه می کنند: آیا هدفها و عملکرد های مورد انتظار روشن و مشخص هستند؟ آیا سازمان به خلاقیت و نوع‌آوری ارج می نهد و به آن پاداش متناسب می‌دهد؟ و آیا پدیده تعارض را سرکوب می‌کند؟
برعکس به هنگام سنجش رضایت شغلی سعی می شود تا واکنش فرد نسبت به محیط سازمانی سنجیده شود و به نوع احساساتی مربوط می‌شود که افراد نسبت به انتظارات سازمان، شیوه‌های پرداخت پاداش، روش های دست یازیدن به پدیده تعارض و از این قبیل چیزها دارند. اگر چه این دو پدیده وجوه مشترکی دارند، ولی باید همواره به یاد داشت که عبارت فرهنگ سازمانی یک واژه توصیفی است، در حالی که در مورد رضایت شغلی مساله ارزیابی مطرح است.( رابینز، 1380، صفحات372- 373 )
 
فهرست منابع تحقیق و پژوهش
1- ایران‌زاده، سلیمان «مدیریت فرهنگ سازمانی» (تبریز، چاپ اول، 1377)
2- الوانی، سید مهدی «آیینها و رسوم سازمانی، طریقی در شناخت فرهنگ سازمانی» (مدیریت و توسعه، شماره 1، تابستان 1378).
3- ایران‌زاده، سلیمان «تأثیر فرهنگ سازمانی بر فرایندهای مدیریت» (اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره 148-147، آذرماه 1378).
4- استیفن، پی‌رابینز «رفتار سازمانی»، مترجم، علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، (تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ چهارم، 1380).
5- الفقیه، مهدی «بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌شرقی» (پایان‌نامه کارشناسی ارشد مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، 1382).
6- جان‌آر، شرمرهورن، جمیزجی، وهانت، ریچاردان، ازبورن، «مدیریت رفتار سازمانی» ترجمه مهدی ایران‌نژاد پاریزی، محمد علی بابایی زکلیکی، محمدعلی سبحان‌اللهی، چاپ دوم، (مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، شهریور 1379).
7- ریچارد، ال‌. دفت «مبانی تئوری و طراحی سازمان» مترجم، علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، (تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ اول، 1378).
8- زارعی متین، حسن «مدیریت فرهنگ سازمانی»، زمینه، (شماره 51، 52، مهر و آبال 1374).
9- سیدجوادین، سیدرضا «مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان» (تهران، نشر نگاه دانش، چاپ اول، 1375).
10- ساعتچی، محمود «روان‌شناسی کاربردی برای مدیران» (تهران، مؤسسه نشر ویرایش، چاپ چهارم، 1377).
11- ساعتچی، محمود «روان شناسی بهره‌وری» (تهران، مؤسسه نشر ویرایش، چاپ دوم، 1376).
12- شریف‌زاده، فتاح، کاظمی، مهدی، «مدیریت و فرهنگ سازمانی» (تهران، نشر قومس، چاپ اول، 1377).
13- صدفی، ذبیح‌اله، بابائی، سکینه «تکنیک‌های خاص تحقیق» (تهران).
14- طوسی، محمدعلی «فرهنگ سازمانی» (تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ اول، 1376).
15- عطافر، علی «فرهنگ سازمانی و نحوه ایجاد و تحول در آن» (مقاله ارائه شده به سمینار فرهنگ کار، اصفهان، 1377).
16- فراهانی، تقی «بررسی فرهنگ‌های مختلف در شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان» (پایان نامه کارشناسی ارشد مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، 1379).
17- ممی‌زاده، جعفر «توسعه سازمان» (تهران، انتشارات روایت، چاپ اول، 1375).
18- مقیمی، سید محمد «سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی» (تهران، نشر ترمه، چاپ اول، 1377). 


مرجع علوم مدیریت ایران :: دانلود مقاله، پاورپوینت و ...

دانلود نمونه سوالات آزمون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مدیریت بازرگانی - سال 88

5. iredu.ir - ثبت نام فراگیر پیام نور 95

ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 95 دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد پیام نور 95 تلفن ...

منابع آزمون های کنکور کارشناسی ارشد مدیریت

برگزاری کنکور کارشناسی ارشد در 7 و 8 اردیبهشت 96; دوره های اس پی اس اس، لیزرل و ایموس ...

پایان نامه ارشد مدیریت

مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت و رساله دکتری مدیریت و مهندسی صنایع به قلم ...

پایگاه مقالات علمی مدیریت

عنوان مقاله: تاثیرات مثبت کارآفرینی مدنی بر توسعه منابع انسانی مولف: علیرضا مرادی ...

پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد …

کاشت درختان و بوته ها راه بسیار مناسبی برای کسب درآمد است . همه افراد و نهادهای ...

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران - IRANDOC

رونمایی سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان به دست دبیرکل شورای‌عالی ...

کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور | همیشه آنلاین

جزئیات آزمون کارشناسی ارشد سراسری ( دولتی) سال 96 آزمون کارشناسی ارشد سراسری ناپیوسته ...

جزوه دکتری95 ,جزوه کارشناسی ارشد 95

جزوه ارشد آزاد. 10109 - جزوه ارشد آزاد - مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی; 10111 - جزوه ارشد آزاد ...

دانلود سوالات و جزوات کارشناسی ارشد فراگیر - …

دانلود و خرید اینترنتی منابع و جزوات و تست و سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ...

دانلود سوالات و جزوات کارشناسی ارشد فراگیر - …

دانلود و خرید اینترنتی منابع و جزوات و تست و سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ...

مدیریت منابع انسانی - پایگاه مقالات علمی مدیریت

عنوان مقاله: مدیریت منابع انسانی در سازمان های کوچک مترجم: فاطمه مطهری نژاد موضوع: ...

منابع آزمون ارشد مجموعه علوم تربیتی 1 - کنکور

منابع کارشناسی ارشد mba. دانلود رایگان کتاب سیر تا پیاز موفقیت درکنکور کارشناسی ارشدmba

P3020.com | مرجع مقالات علمی و تحقیقاتی

خدمات P3020.com. خدمات اینترنت : مشاوره و راهنمایی جهت راه اندازی وب سایت و وبلاگ. آموزش ...

دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش در آزمون …

دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش در آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 1391 گرایشهای ...

منابع آزمون ارشد مجموعه روانشناسی - کنکور

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد انجام پایان نامه ارشد انجام رساله نگارش و چاپ مقاله isi ...

دانلود سوالات سال های گذشته آزمون ارشد و دکتری و

دانلود سوالات سال های گذشته آزمون ارشد و دکتری و آزمون های استخدامی ،,سوالات ارشد ...

تا چه رتبه ای در تکمیل ظرفیت کنکور کارشناسی ارشد

تا چه رتبه ای در تکمیل ظرفیت کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سال 1390 در همان واحد ...

شانس قبولی و ظرفیت پذیرش در کنکور کارشناسی ارشد

زبان عمومی و تخصصی. تحقیق در عملیات ۱و۲. مبانی احتمالات و آمار مهندسی. دروس تخصصی صنایع

کنکور 96-97 - fumblog.um.ac.ir

« سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد 93 » سو الات ارشد آزاد 93. 20101 - سوالات ارشد آزاد زبان و ...

معاونت آموزشی - سرفصل دروس-کارشناسی ارشد

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مرکز اطلاعات، آمار و رایانه واحد یادگار امام خمینی(ره ...

مجموعه ای كامل از رساله ها و پایان نامه های دانشگاهی

این پایگاه شامل اطلاعات كتابشناختی و چكیده بیش از دو میلیون پایان نامه های دانشجویان ...

پروژه دات کام - prozhe

دریافت جدیدترین پروژه ها و مقالات. هدف این سایت انتشار مقالات، تحقیق، پروژه ها و ...

مقاله مدیریت در اسلام و مصادیق آن

مدیریت در اسلام و مصادیق آن مولف/مترجم: علیرضا اژدری موضوع: مدیریت اسلامی سال انتشار ...

پرسشنامه و آزمون روانشناسی

انواع پرسشنامه مدیریت و آزمون روانشناسی و پرسشنامه روانشناسی

همایش شهر خلاق خوراک شناسی یونسکو - رشت

سوابق تحصیلی. phd در بازاریابی و برندسازی – دانشگاه رن (rennes)‌ فرانسه; كارشناسی ارشد در ...

ایران مقاله |دانلود مقاله , مقالات دانشجويي , دانلود …

دانلود آخرین و جدیدترین جزوه ها , پایان نامه ها , مقالات دانشجویی و علمی به صورت رایگان ...

12 ـ13 - شورای عالی انقلاب فرهنگی

1390 راهب و 1389 ناتسمز / مهدزيس و مهدزاود هرامش / گنهرف دربهار گنهرف هفسلف هرابرد داشر ...

EME - خلاصه کتاب سازمان و مدیریت (دکتر اقتداری)

خلاصه کتاب سازمان و مدیریت (دکتر اقتداری) نام کامل کتاب: سازمان و مدیریت نویسنده: دکتر ...