دانلود پاورپوینت ارزشیابی سهام عادی (فصل هفتم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش) - دانلودعنوان دانلود پاورپوینت ارزشیابی سهام عادی (فصل هفتم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش)دسته مدیریت مالیحسابداری اقتصادمدیریت سرمایه گذاریفرمت پاورپوینت(Powerpoint)تعداد اسلاید 33 اسلایدطراحی با شکلهای بسیار زیباکتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه دکتر رضا تهرانی و عسکر نوربخش از جمله منابع مهم درس مدیریت سرما

> قیمت فایل فقط 4,000 تومان

عنوان: دانلود پاورپوینت ارزشیابی سهام عادی (فصل هفتم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش)
دسته: مدیریت مالی-حسابداری- اقتصاد-مدیریت سرمایه گذاری
فرمت: پاورپوینت(Powerpoint)
تعداد اسلاید: 33 اسلاید
طراحی با شکلهای بسیار زیبا
کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه دکتر رضا تهرانی و عسکر نوربخش از جمله منابع مهم درس مدیریت سرمایه گذاری در سطح کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. این فایل شامل پاورپوینت  فصل هفتم  این کتاب با عنوان  “ارزشیابی سهام عادی " بوده که در  33 اسلاید طراحی شده و شامل بخشهای عمده زیر می باشد:
دو روش اساسی تجزیه و تحلیل برای ارزشیابی سهام عادی
روش ارزش فعلی
خلاصه فرایند ارزش فعلی
نرخ بازده مورد انتظار برای سهام عادی
جریانات نقدی مورد انتظار برای سهام عادی
مدل تنزیل سود تقسیمی
مدلهای رشد برای سود تقسیمی
مدل نرخ بدون رشد
مدل نرخ رشد ثابت
مدل نرخ رشد چندگانه (متغیر)
مدل دو دوره ای
تشریح رشد بالاتر از معمول یک شرکت فرضی
ارزش ذاتی
روش ضریب قیمت به سود هر سهم (P/E)
نسبت قیمت به ارزش دفتری
 نسبت قیمت به فروش


پاورپوینت ارزشیابی سهام عادی (فصل هفتم کتاب مدیریت سرمایه ...

... سهام عادی (فصل هفتم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ... ترجمه تهرانی و نوربخش) ...

دانلود پاورپوینت ارزشیابی سهام عادی (فصل هفتم کتاب مدیریت ...

... سهام عادی (فصل هفتم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ... ترجمه تهرانی و نوربخش) ...

پاورپوینت فصل هفتم کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز

... کلاسی فصل هفتم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف چالز پی. جونز، ترجمه تهرانی و نوربخش ...

ارزشیابی سهام عادی (فصل هفتم کتاب مدیریت سرمایه گذاری ...

... سهام عادی (فصل هفتم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ... ترجمه تهرانی و نوربخش)

دانلود پاورپوینت ارزشیابی سهام عادی (فصل هفتم کتاب مدیریت ...

... ارزشیابی سهام عادی (فصل هفتم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه تهرانی و ...

پاورپوینت فصل هفتم کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز

پاورپوینت فصل هفتم کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز دانلود ... جونز ، ترجمه تهرانی و ...

دانلود پاورپوینت ارزشیابی سهام عادی

موضوع : دانلود پاورپوینت ارزشیابی سهام عادی (فصل هفتم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف ...

پاورپوینت فصل هفتم کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز - دانلود ...

پاورپوینت فصل هفتم کتاب مدیریت ... ترجمه تهرانی و نوربخش ... سرمایه گذاری تالیف جونز ...

دانلود پاورپوینت ارزشیابی سهام عادی :: پروژه باران

... سهام عادی (فصل هفتم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش) ...

دانلود پاورپوینت ارزشیابی سهام عادی (فصل هفتم کتاب مدیریت ...

... ترجمه تهرانی و نوربخش) ... سهام عادی (فصل هفتم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ...