دانلود پاورپوینت سیر تحولات نظریه ها ی سازمان و مدیریتse - دانلوددانلود پاورپوینت سیر تحولات نظریه ها ی سازمان و مدیریتدسته مدیریت (مبانی سازمان و مدیریت، اصول مدیریت)فرمت پاورپوینتتعداد اسلاید 27 اسلایداین فایل در زمینه سیر تحولات نظریه ها ی سازمان و مدیریت بوده که به عنوان کار کلاسی (ارائه در کلاس به عنوان سمینار یا کنفرانس) درسهای مبانی سازمان و مدیریت و اصول مدیریت می تواند مورد استفاده قرار گیرد عم

> قیمت فایل فقط 4,000 تومان

دانلود پاورپوینت سیر تحولات نظریه ها ی سازمان و مدیریت
دسته: مدیریت (مبانی سازمان و مدیریت، اصول مدیریت)
فرمت: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 27 اسلاید
این فایل در زمینه سیر تحولات نظریه ها ی سازمان و مدیریت بوده که به عنوان کار کلاسی (ارائه در کلاس به عنوان سمینار یا کنفرانس) درسهای مبانی سازمان و مدیریت و اصول مدیریت می تواند مورد استفاده قرار گیرد. عمده بخشهای این فایل شامل موارد زیر است:
رهیافت سنتی(کلاسیک)
مدیریت علمی
اصول علم اداره(نظریه فراگرد مدیریت)
چهارده اصل فایول
نظریه بوروکراسی
مسائل اساسی ناشی از بوروکراسی
رهیافت منابع انسانی
نظریه روابط انسانی( مطالعات هاثورن)
نظریه نیازهای انسانی
سلسله مراتب نیازهای مزلو برای جوامع و گروههای مختلف
نظریه x وy
نظریه سیستمی
نظریه یادگیری سازمانی و نظریه آشوب
اثر پروانه ای
سازگاری پویا
 خودمانایی
جاذبه های غریب
نظریه اقتضایی