دانلود پاورپوینت (اسلاید) سرمایه فكری و اجتماعی - دانلودعنوان دانلود پاورپوینت (اسلاید) سرمایه فكری و اجتماعیدسته مدیریت ( مدیریت رفتار سازمانی مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)فرمت پاورپوینت (قابل ویرایش)تعداد اسلاید 23 اسلایداین فایل در 23 اسلاید در زمینه سرمایه فكری – اجتماعی طراحی شده است که می تواند به عنوان سمینار در کلاس(ارائه کلاسی) برای درسهای مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت رفتار سازمانی پ

> قیمت فایل فقط 3,000 تومان

عنوان: دانلود پاورپوینت (اسلاید) سرمایه فكری و اجتماعی
دسته: مدیریت ( مدیریت رفتار سازمانی- مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)
فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)
تعداد اسلاید: 23 اسلاید
این فایل در 23 اسلاید در زمینه " سرمایه فكری – اجتماعی" طراحی شده است که می تواند به عنوان سمینار در کلاس(ارائه کلاسی) برای درسهای مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته مورد استفاده قرار گیرد بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:
مقدمه                                                              
سرمایه
مفهوم سرمایه فكری
عناصر سرمایه فكری
سرمایه انسانی
سرمایه ساختاری
سرمایه رابطه ای
مدیریت دانش و انواع دانش
سرمایه انسانی در سازمانها
فعالیت مدیریت منابع انسانی برای انواع ذخایر انسانی
طبقه بندی سرمایه فكری
سرمایه انسانی بعنوان یك منبع مزیت رقابتی
ابعاد مدیریت با مشاركت بالا
مفهوم سرمایه اجتماعی
عنصر شناختی
مدلهای سرمایه انسانی
مدلهای سرمایه انسانی
مدل سیستماتیك سرمایه انسانی
عوامل مورد نیاز برای موفقیت سازمان
مدل مفهومی ارتباط بین عناصر
رابطه سرمایه انسانی با عملكرد سازمان