دانلود پاورپوینت رفتار شهروندی سازمانی( OCB) - دانلودعنوان دانلود پاورپوینت رفتار شهروندی سازمانی ((OCBفرمت پاورپوینت (قابل ویرایش)تعداد اسلاید 26 اسلایددسته مدیریت رفتار سازمانی مدیریت رفتار سازمانی پیشرفتهاین فایل شامل پاورپوینت « رفتار شهروندی سازمانی ((OCB » می باشد که می تواند برای درسهای مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته به عنوان سمینار در کلاس مورد استفاده قرار گیرد

> قیمت فایل فقط 4,000 تومان

عنوان: دانلود پاورپوینت رفتار شهروندی سازمانی ((OCB
فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)
تعداد اسلاید: 26 اسلاید
دسته: مدیریت رفتار سازمانی- مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
این فایل شامل پاورپوینت « رفتار شهروندی سازمانی ((OCB » می باشد  که می تواند برای درسهای مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته به عنوان سمینار در کلاس مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:
مقدمه
مفهوم رفتار شهروندی سازمانی
رفتار فرا نقشی
تعریف اولیه ارگان از OCB بعنوان رفتار فرانقشی
عناصر کلیدی OCB
ابعاد رفتار شهروندی سازمانی
تقسیم بندی ( مارکوزی) از رفتار شهروندی سازمانی
ابعاد محلی رفتار شهروندی سازمانی
ابعاد جهانی رفتار شهروندی سازمانی
عوامل تاثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی
ویژگی های فردی کارکنان
ویژگی های شغلی
ویژگی های سازمانی
رفتار های رهبری
انواع رفتار شهروندی
رفتار مشارکتی میتواند یکی از موارد زیر باشد:
پیامد ها و نتایج رفتار شهروندی سازمانی
قاعده مقابله به مثل
نظریه عملكرد ضمنی
طرق کمک رفتار شهروندی سازمانی به موفقیت سازمان
دلایل تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر اثر بخشی سازمان
نتیجه گیری