دانلود پاورپوینت استراتژیهای تحول در سطح خرد - دانلودعنوان دانلود پاورپوینت استراتژیهای تحول در سطح خرددسته مدیریتفرمت پاورپوینتتعداد اسلاید28 اسلایداین فایل در زمینه استراتژیهای تحول در سطح خرد می باشد که می تواند به عنوان سمینار (ارئه در کلاس) مورد استفاده قرار گیرد بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر استاستراتژیهای 4 گانه تحولاستراتژیهای ساختاریاستراتژیهای تكنولوژیشمائی از الگوی غ

> قیمت فایل فقط 4,000 تومان

عنوان: دانلود پاورپوینت استراتژیهای تحول در سطح خرد
دسته: مدیریت
فرمت: پاورپوینت
تعداد اسلاید:28 اسلاید
این فایل در زمینه استراتژیهای تحول در سطح خرد می باشد که می تواند به عنوان سمینار (ارئه در کلاس) مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:
استراتژیهای 4 گانه تحول
استراتژیهای ساختاری
استراتژیهای تكنولوژی
شمائی از الگوی غنی كردن شغل
استراتژی وظیفه ای
استراتژی رفتاری
الگوی سه مرحله ای تغییر (كرت لوین)
الگوی فرآیند یادگیری (الگوی مراحل تغییر)
مراحل فرعی فرآیند درونی ساختن
الگوی انتقال یادگیری
تغییرهای رفتاری:نمونه ای از الگوهای كاربردی
كانونهای بهبود كیفیت
ایستادگی در برابر تغییر
رویارویی با ایستادگی در برابر تغییر
پذیرش تغییر و رابطه آن با مشاركت
نكاتی قبل از انتخاب الگوی مناسب رویارویی با ایستادگی