پروپوزال و روش تحقیق پژوهش کارشناسی ارشد مدیریت با موضوع بررسی تاثیر سیستمهای انفورماتیک درعملکرد شرکت تعمیرات به همراه فهرست منابع و مواخذ - دانلودپروپوزال و روش تحقیق پژوهش کارشناسی ارشد مدیریت با موضوع بررسی تاثیر سیستمهای انفورماتیک درعملکرد شرکت تعمیرات به همراه فهرست منابع و مواخذفایل اصلی پایان نامه DOCحجم فایل 65 KBتعداد کل صفحات 37 صفحه

> قیمت فایل فقط 4,000 تومان

پروپوزال و روش تحقیق پژوهش کارشناسی ارشد مدیریت با موضوع  بررسی تاثیر سیستمهای انفورماتیک درعملکرد شرکت تعمیرات  به همراه فهرست منابع و مواخذ
فایل اصلی پایان نامه   :  DOC
حجم فایل    :  65 KB
تعداد کل صفحات :  37 صفحه
 
فصل اول: کلیات تحقیق                                          1  
مقدمه                                                   2  
الف ـ تبیین موضوع تحقیق                                 4  
ب ـ اهمیت موضوع                                         7  
ج ـ اهداف                                               9  
د ـ سئوالات اصلی (اساسی)                                 10
هـ ـ تاریخچه کوتاه                                      11 
و ـ متدلوژی تحقیق                                       14 
ز ـ تعریف عملیاتی واژه‌ها                                14 
ح ـ مباحث فصول آینده                                    15 
فصل سوم: روش تحقیق                                            89 
مقدمه                                                   90 
  1. روش تحقیق                                            91 
الف ـ بررسی‌های موردی                                 92 
ب ـ بررسی‌های آزمایشگاهی                              93 
ج ـ منابع دست دوم                                    94 
د ـ روش تحقیق از راه بررسی یا پیمایش                 94 
2- تحلیل عملی روش                                       95
3- مدل تئوری و متغیرهای مورد آزمون                      96
4- متغیرهای سئوالات فرعی                                 97
5- معیارهای سئوالات فرعی                                 98
6- جامعه آماری و روش جمع‌آوری اطلاعات                     99
7- جامعه نمونه و پایایی و روایی پرسشنامه                100
خلاصه                                                    104
منابع                                                         167
الف ـ منابع فارسی                                       168
ب ـ منابع انگلیسی                                       171