مدیریت انرژی-مجموعه چهارم مقالات - دانلودمجموعه چهارم مقالات مدیریت انرژی ، شامل 9 مقاله می باشد تعداد کل صفحات مقالات 148فایل کلیه مقالات PDFلیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه حجم فایل زیپ دانلودی 639 MB

> قیمت فایل فقط 2,000 تومان

مجموعه چهارم مقالات مدیریت انرژی ،  شامل  9  مقاله می باشد .
تعداد کل صفحات مقالات  148
فایل کلیه مقالات PDF
لیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه  
حجم فایل زیپ دانلودی  6.39 MB
فهرست مقالات به شرح زیر می باشند :
651    نگرانی های ایران در بخش انرژی
652    مقایسه انتشار گازهای گلخانه ای در انواع نیروگاه های برق با استفاده از رویکرد LCA
653    مقررات سازمان جهانی تجارت و قیمت گذاری انرژی : مورد روسیه
654    مدل سازی و بهینه سازی سیستم گرمایش از کف در ساختمان
655    برنامه های موفق کاهش سریع مصرف برق در دنیا
656    برآورد تقاضای نهایی انرژی در صنعت سیمان با بکارگیری مدل ارزیابی تقاضای انرژی
658    ممیزی انرژی در کارخانه شیشه همدان
659    شاخص های ارزیابی نیروگاه جهت واگذاری به بخش های غیردولتی
660    استراتژی بهینه توسعه صنعت گاز در ایران