پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم - دانلودپروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم

> قیمت فایل فقط 5,000 تومان

فرمت ورد 41 صفحه
تمام پتاس جهان از ذخایر تبخیری همراه نمک استخراج می شود که در اثر تبخیر در اقیانوس ها، دریاها و دریاچه های قدیمی تشکیل شده اند. این ذخایر چینه بندی شده چندین متر ضخامت و صدها کیلومتر مربع وسعت دارند و معمولا زمین شناسی به علت چین خوردگی و گسلش پیچیده است و دانش زمین شناسی ساختمانی نقش موثری در توسعه معدنکاری دارد. پتاس از شورابه های دریا ها، دریاچه ها و صحراها نیز استخراج می شود.اولین ذخیره پتاس در سال 1857 در آلمان هنگام حفاری شفت در یک معدن نمک اکتشاف شد. اولین ذخایر فرانسه در اوایل سال های 1900 با حفاری های نفتی اکتشاف شد و این دو کشور تا آغاز جنگ جهانی دوم بیشتر نیاز دنیا را تأمین می کردند.
اولین بار چینی ها از پتاس (شوره یا نیترات پتاسیم) برای تهیه باروت استفاده كردند. اولین ذخیره سنگی پتاس در سال 1839 میلادی، در ضمن حفاری برای اكتشاف نمك، در استاس فورت آلمان به طور تصادفی كشف شد. تا آن زمان تأمین پتاس از منابع سنگی ناشناخته بود. حفاری در ابتدا به منظور دستیابی به ذخایر نمك كشف شده علاوه بر سدیم دارای پتاسیم و منیزیم نیز بود. در 1859 با استفاده از فرآیند خالص سازی برای جدا كردن كلریدهای سدیم و منیزیم از نمك كشف شده (كارنالیت). پتاس معدنی قابل استفاده شد و برای اولین بار به عنوان كود برای حاصلخیزی محصولات كشاورزی مثل پنبه و سبزیجات مورد استفاده قرار گرفت. به غیر از منابع سنگی پتاس، از تبخیر آب دریاچه های شور نیز پتاس قابل استحصال است و درواقع اصلی ترین و بهترین منابع پتاس در ذخایر لایه ای از نمك زیر زمینی است كه دارای درجه خلوص بالا، تناژ زیاد كانسنگ و هزینه معدنكاری كمتر و اقتصادی تر است. به علت حلالیت زیاد كانیهای پتاسیم، پتاس، موجود در ذخایر نمكی بهترین نوع برای كودهای است.
فهرست
پتاسیم ........................................................................................................................................... 3
تاریخچه پتاسیم ............................................................................................................................. 7
شرایط تشکیل وژنز پتاس ............................................................................................................. 9
چگونگی کشف پتاسیم .............................................................................................................. 12
پیدایش پتاسیم ........................................................................................................................... 13
خواص پتاسیم ............................................................................................................................. 14
طرز تهیه پتاسیم ........................................................................................................................ 15
کاربرد پتاسیم .............................................................................................................................. 15
روشهای اکتشاف و استخراج و فرآوری پتاس .......................................................................... 18
روشهای عمده استخراج پتاس ................................................................................................... 19
روشهای متداول فرآوری پتاس .................................................................................................. 21
ناخالصیهای پتاس و ضرورت فرآوری آن .................................................................................... 24
پتاسیم در بدن .............................................................................................................................. 24
منابع غذایی پتاسیم .................................................................................................................... 25
کاربرد نیترات پتاسیم ................................................................................................................... 27
پتاسیم در طبیعت ........................................................................................................................ 27
عوارض کاهش پتاسیم در گیاه ................................................................................................. 27
پرمنگنات پتاسیم ......................................................................................................................... 29
کودهای پتاسیم دار ................................................................................................................... 29
پتاسیم در آجر ............................................................................................................................... 30
کانی های پتاس .......................................................................................................................... 31
آلونیتها (سولفاتهای آبدار) گرمایی .......................................................................................... 31
کاربرد آلونیت ................................................................................................................................ 31
کاربرد کائولینیت .......................................................................................................................... 31
انواع کودهای پتاسه .................................................................................................................. 32
انواع کانسارهای پتاس .............................................................................................................. 32
سزیم ............................................................................................................................................ 34
کاربرد سزیم ................................................................................................................................. 36
تاریخچه سزیم .............................................................................................................................. 37
پیدایش سزیم .............................................................................................................................. 38
ایزوتوپ های سزیم .................................................................................................................... 38
هشدارهایی درباره سزیم ........................................................................................................... 39
اثر سزیم بر سلامتی انسان ........................................................................................................... 39
............................................................................................................................................................
منابع ............................................................................................................................................. 40


پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم

پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم دسته: مهندسی مکانیک بازدید: 5 بار فرمت فایل: doc ...

پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم

پایان نامه و پروژه های دانشگاهی - پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم دسته: شیمی ...

شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم | دانلوداکس!

... شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و ... پروژه شناخت فلزات صنعتی ... صنعتی پتاسیم و سزیم;

پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم

پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم فرمت ورد 41 صفحه تمام پتاس جهان از ذخایر تبخیری ...

پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم

... صنعتی پتاسیم و سزیم. پروژه شناخت فلزات صنعتی ... پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم ...

پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم

پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم , دانلود پروژه فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم پروژه ...

پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم

فرمت ورد 41 صفحه. تمام پتاس جهان از ذخایر تبخیری همراه نمک استخراج می شود که در اثر ...

دانلود پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم

دانلود پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم ...

دانلود پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم

پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم دسته: شیمی بازدید: 3 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 4481 ...

پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم

دانلود پروژه فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم پروژه پتاسیم پروژه سزیم پروژه فلزات فلزات ...