بیکاری ، اهل کار کردن هستی؟بسم ا...شروع کن - دانلودمزیت این کتاب این است که تجربیات قابل استفاده و قابل استناد در بازار ایران را برای شما ارایه میکند و به شما این دیدگاه اقتصادی را می دهد تا بتوانید کار مناسب خود را ایجاد کنید

> قیمت فایل فقط 3,000 تومان


بسم ا... شروع کن
 


با هر سرمایه ایی می توانید ....