کاربرد سایتوژنتیک در پاتولوژی مدرن - دانلودکتاب کاربرد سایتوژنتیک در پاتولوژی مدرن، یک کتاب کاملاً کاربردی برای دانشجویان و متخصصان رشته های ژنتیک، سایتوژنتیک، پاتولوژی و کلیه فعالان در زمینه سایتوژنتیک می باشد

> قیمت فایل فقط 22,000 تومان

در این کتاب به نکات کاربردی سایتوژنتیک از جمله: مفاهیم علم سایتوژنتیک، تکنیک کشت سلولی، کاریوتایپ، تصویرسازی کامپیوتری، فناوری میکرواری، ناهنجاری های کروموزومی، جنبه بالینی سایتوژنتیک، تکنیک FISH، ژنتیک سرطان، اختلالات سایتوژنتیک و سایر پدیده های سایتوژنتیک پرداخته شده است.
 کتاب کاربرد سایتوژنتیک در پاتولوژی مدرن دارای تصاویر رنگی و جداول مختلفی می باشد که فهم مطلب را برای خواننده بسیار آسان می نماید.