سلنیوم و اصلاح آلودگی آن در خاك - دانلوددر این طرح بر حسب نیاز به تحقیق و مطالعه این موضوع بنا به پیشنهاد و راهنمایی اساتید در ابتدا با بیان مقدمه ای كوتاه در مورد تاریخچه سلنیوم به بررسی خصوصیات فیزیكی و شیمیایی و نیز اشكال سلنیوم در طبیعت برای آشنایی بیشتر پرداخته شده است و پس از آن موارد مصرف این عنصر در صنایع مطرح گردیده و با دادن یك دید كلی راجع به ماهیت سلنیوم به بررسی تاثیرات آن

> قیمت فایل فقط 3,000 تومان

اولین اطلاعات ثبت شده در این مورد توسط ماركو پولو در سال 1295   میلادی بوده است كه در مناطق غربی چین ونزدیك تبت و مغولستان حیواناتش بعد از چرای گیاهان آن منطقه شروع به تلو خوردن می‌نمودند كه امروزه می‌دانیم ناشی سمیت حاد سلنیومی‌بوده است.
برای اولین بار سلنیوم توسط Berzelius كه در سال 1817 یا 1818 رسوبات و لجنهایی كه از اكسیداسیون اكسید سولفور سنگ مس بدست می‌آمد را مورد بررسی قرار داد كشف شد وی متوجه شد كه در بین آن عنصر جدیدی وجود دارد اما در آن هنگام آنرا با تلوریم اشتباه گرفتند بعد از گذشت ربع قرن Arnold به گوگرد قرمز توجه كرد و متوجه موادی در رسوبات آن شد و آنرا Sulfurrubeum نامید. به هر حال تا سال 1950  كسی متوجه وجود سلنیوم نبود فقط می‌دانستند كه درجدول تناوبی عنصری وجود دارد كه بار گوگرد (s) و عنصر تلوریم (Ti) هم خصوصیات است. و حتی خصوصیاتی به طور مشترك با هر یك از آنها دارد یعنی هم خصوصیات فلزی و هم غیر فلزی را داراست و در حالت سمیت،5  برابر خطرناك تر از آرسنیك می‌باشد؛ در نهایت آنرا سلنیوم نامیدند و بیان نمودند كه این عنصر در محدوده خیلی كوچكی برای جانواران قابل استفاده می‌باشد.
فهرست مطالب
فصل اول- خصوصیات سلنیوم
مقدمه:
خصوصیات فیزیكی و شیمیایی: سلینوم.
خصوصیات و اشكال سلنیوم در طبیعت:
حضور و تولید سلنیوم در طبیعت..
موارد استفاده سلنیوم در صنایع.
فصل دوم  تاثیرات و خطرات سلنیوم.
تاثیرات سلنیوم جانداران..
نقش سلنیوم در بدن انسان و بررسی نیاز روزانه به آن..
نقش فیزیولوژیكی سلنیوم.
خطرات مصرف بیش از حد سلنیوم.
خطرات مصرف زیاد سلنیوم برای سلامتی..
خطرات كمبود سلنیوم در بدن..
روش اول: تزریق سلنیوم.
روش دوم: د ادن سلنیوم خوراكی..
نمونه هایی از خواراكیهای حاوی سلنیوم زیاد.
فصل سوم- آلودگی سلنیوم و نحوه از بین بردن آن.
نمونه هایی از خاكهای حاوی سلنیوم زیاد.
غلظت سلنیوم در خاك..
آلودگی سلنیوم در خاك..
نحوه از بین بردن آلودگی به روش گیاه پالایی..
معرفی برخی از گونه ها و گیاهان مفید در phytoremediation.
بررسی و نتایج آزمایشهای مربوط به Phytoremediation.
وارد شدن علم بیوتكنولوژی در phytoremediation.
نتایج و بحث..
منابع و ماخذ.
 
 


کاروفناوری کَلاله - suherfe.blogfa.com

کاربران ارجمند، سلام و عرض ادب خداوند را شاکریم که براساس سند تحوّل بنیادین آموزش و ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1

کاروفناوری کَلاله - suherfe.blogfa.com

کاربران ارجمند، سلام و عرض ادب خداوند را شاکریم که براساس سند تحوّل بنیادین آموزش و ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1

کاروفناوری کَلاله - suherfe.blogfa.com

کاربران ارجمند، سلام و عرض ادب خداوند را شاکریم که براساس سند تحوّل بنیادین آموزش و ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1