لئو نیكلایوچ تولستوئی - دانلوددر روز 20 اكتبر سال 1910 میلادی در خانة محقری در ایستگاه راه آهن بین شهر تولا و مسكو بین یكی از عمیق ترین اندیشه ها و چهره های بشری خاموش گردید و با مرگ نابغة بزرگی جهان فلسفه و ادب ضایعه جبران ناپذیری را تحمل كرد

> قیمت فایل فقط 1,000 تومان

لئو نیكلایچ تولستوئی در 28 اوت سال 1828 در دهكدة ‹‹ یاسنایا پالبانا ›› واقع در حومة شهرستان تولا در خانوادة متنعمی چشم به جهان گشود . هنوز دو سال نداشت كه مادرش شاهزاده خانم ‹‹ نیكلایو ناوالكوویسكایا ›› و سپس پدرش ‹‹ نیكلا ایلوتچ تولستوئی ›› بدنبال هم درگذشتند و پرورش تولستوئی تحت قیومیت یكی از بستگانش انجام پذیرفت .
در سال 1862   به اروپا مسافرتی كرد و پس از بازگشت با دختر طبیب مشهوری بنام  ‹‹ سوفیا آندره یونا ››  ازدواج نمود و در این هنگام بنگارش رمان : ‹‹ آنا كارنینا ›› كه فساد اجتماعی روسیه را نشان می دهد و كتاب معروف و جاویدان ‹‹ جنگ و صلح ›› را كه نگارش آن پنج سال بطول انجامید پرداخت .
حوادث این كتاب از جنگهای سال 1822 گرفته شده است و كانون وقایع ، خانواده ایست بنام روستف و دوستان ایشان ، این كتاب از لحاظ كیفیت هنری و عمق مضامین و وسعت صحنه های زندگی در ادبیات جهانی بی نظیر است . و در حقیقت این رمان را می توان جالب ترین حماسة بشری قرن نوزدهم بحساب آورد . هنر خلق این اثر بشكلی است كه خواننده خود را با مورخی توانا ، نقاشی زبردست و روانشناسی نكته سنج و شاعری ساحر روبرو می بیند ، در صورتیكه قریب هفتصد تیپ مختلف در آن نقاشی شده و هرگز هیچیك از آنها در ذهن فراموش نمی شوند و همه را خواننده با روحیه واقعیتشان بخوبی می شناسد .
 
192