دانلود اکسل داده های نسبتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 الی 1394 - دانلوددانلود فایل اکسل داده های نسبتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 الی 1394ویژه انجام تحقیقات، مقالات و پایان نامه های رشته های حسابداری، مدیریت مالی و اقتصاد در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

> قیمت فایل فقط 35,000 تومان

عنوان: دانلود اکسل داده های نسبتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 الی 1394
دسته: حسابداری- مدیریت مالی- اقتصاد
فرمت:EXCEL  
نسبت های مالی(Financial Ratios) را می توان از جمله ابزار سودمند در تعیین ﻣﻮﻗﻌﻴﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ به حساب آورد. نسبت های مالی آنچنان که از نام آن پیدا است با در اختیار دادن نسبت برخی از اقلام مهم مالی درک درستی از واقعیت های مهم در بازه نتایج عملیات و وضعیت مالی یک شرکت را بدست می دهند. با بررسی و تحلیل نسبت های مالی می توان به آسیب شناسی فعالیت مالی یک شرکت نیز دست یافت. در این فایل داده های نسبت های مالی آماده مربوط به 161 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران را برای دوره زمانی 9 ساله سالهای 1386 الی 1394 در قالب فایل اکسل قرار داده ایم؛ به طوری که دانشجویان و محققان با تهیه این فایل تنها با وراد کردن داده ها در نرم افزارهای مربوطه به تجزیه و تحلیل تحقیقات خود بپردازند.
با توجه به اینکه نحوه انتخاب نمونه آماری در بیشتر مقالات و پایان نامه های دانشگاهی رشته های حسابداری و مدیریت مالی بر اساس دو عامل زیر انتخاب می شود:
1. سال مالی شرکتهای مورد نمونه 29 اسفند ماه باشد.
2. شرکتهای مورد بررسی جزوه بانکها و موسسسات اعتباری، شرکتهای واسطه ای و سرمایه گذاری  نباشند.
در انتخاب شرکتها نیز این دو عامل لحاظ شده است و به عبارتی شرکتهایی به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند که اولا سال مالی آنها به 29 اسفندماه هر سال ختم شود و ثانیاً جزو بانکها و موسسات و شرکتهای سرمایه گذاری نباشند.
به طور کلی این فایل شامل داده های مربوط به نسبتهای مالی 161 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1386 الی 1394 می باشد، این نسبتهای مالی عبارت اند از:
نسبت جاری
نسبت آنی
نسبت نقدی
نسبت بدهی(درصد)
نسبت بدهی به حقوق  صاحبان سهام
نسبت گردش دارایی(بار)
نسبت دوره گردش حساب دریافتنی (روز)
نسبت دوره گردش موجودی کالا(روز)
نسبت دوره گردش حساب پرداختنی (روز)
نسبت حاشیه سود خالص (درصد)
نسبت حاشیه سود ناخالص (درصد)
نسبت سود عملیاتی به سود ناخالص(درصد)
نسبت هزینه بهره به سود عملیاتی (درصد)
نسبت بازده دارایی (درصد)
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام(درصد).


فایل اکسل داده های نسبت کیو (Q)توبین شرکتهای پذیرفته شده ...

... شرکتهای پذیرفته شده در ... بهادار تهران از سال 89 الی ... دانلود داده های شرکتهای ...

نسبتهای مالی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران از سال

نسبتهای مالی شرکتهای ... پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۸۶ الی ۹۴ ...

دانلود فایل اکسل داده های ضریب بتا شرکتهای پذیرفته شده در ...

... اکسل داده های ضریب بتا شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 89 الی ...

اکسل داده های نسبت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس ...

... در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 الی 1394، در ... شده در بورس اکسل داده های ...

نسبتهای مالی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران از سال

... مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 86 الی ... شده در بورس ...

دانلود فایل اکسل داده های آماری متغیرهای حسابداری و مالی ...

... مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 88 الی ... شده در بورس ...

دانلود فایل اکسل داده های نسبت کیو (Q)توبین شرکتهای ...

... شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 89 الی 93 عنوان دانلود فایل اکسل داده های ...

اکسل داده های ترازنامه ای شرکتهای پذیرفته شده در بورس ...

... پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 الی 1394 ... دانلود اکسل داده های ...

دانلود فایل اکسل داده های نسبت کیو (Q)توبین شرکتهای ...

... توبین شرکتهای پذیرفته شده در ... شده در بورس اوراق بهادار ... از سال 89 الی 93 داده های ...

دانلود فایل اکسل داده های نسبت کیو (Q)توبین شرکتهای ...

... بهادار تهران از سال 89 الی ... اکسل داده های نسبت کیو (q)توبین شرکتهای پذیرفته شده در ...