دانلود اکسل داده های ترازنامه ای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 الی 1394 - دانلوددانلود فایل اکسل داده های ترازنامه ای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 الی 1394ویژه انجام تحقیقات، مقالات و پایان نامه های رشته های حسابداری، مدیریت مالی و اقتصاد در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

> قیمت فایل فقط 65,000 تومان

عنوان: دانلود اکسل داده های ترازنامه ای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 الی 1394
دسته: حسابداری- مدیریت مالی- اقتصاد
فرمت:EXCEL
یکی از مشکلاتی که دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری رشته های حسابداری، مدیرت مالی و تا حدودی اقتصاد در تدوین و نگارش پایان نامه ها و مقالات علمی خود با آن مواجه هستند، جمع آوری داده های آماری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای آزمون فرضیه ها می باشد به طوری که به جرأت می توان گفت گذشته از صرف هزینه، بیشتر از دو سوم زمان دانشجویان صرف جمع آوری داده می گردد. ما این مشکل دانشجویان را حل کردیم تا با فراغ بیشتری بتوانند به دیگر فصلهای پایان نامه و مقالات خود بپردازند به این ترتیب که در این فایل داده های ترازنامه ای آماده مربوط به 161 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 9 ساله سالهای 1386 الی 1394 را در قالب فایل اکسل جمع آوری کردیم به طوری که دانشجویان و محققان با تهیه این فایل تنها با وراد کردن داده ها در نرم افزارهای مربوطه به تجزیه و تحلیل تحقیقات خود بپردازند.
با توجه به اینکه نحوه انتخاب نمونه آماری در بیشتر مقالات و پایان نامه های دانشگاهی رشته های حسابداری و مدیریت مالی بر اساس دو عامل زیر انتخاب می شود:
1. سال مالی شرکتهای مورد نمونه 29 اسفند ماه باشد.
2. شرکتهای مورد بررسی جزوه بانکها و موسسسات اعتباری، شرکتهای واسطه ای و سرمایه گذاری  نباشند.
در انتخاب شرکتها نیز این دو عامل لحاظ شده است و به عبارتی شرکتهایی به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند که اولا سال مالی آنها به 29 اسفندماه هر سال ختم شود و ثانیا جزو بانکها و موسسات و شرکتهای سرمایه گذاری نباشند.
به طور کلی این فایل شامل داده های ترازنامه ای آماده 161 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1386 الی 1394 می باشد مغیرهایی که در این فایل، داده های آماده آماری آنها جمع آوری شده است شامل  نماد شرکت، وجه نقد، حسابهای دریافتنی، سرمایه گذاری کوتاه مدت، موجودی کالا، جمع دارایی های جاری، سرمایه گذاری بلندمدت، دارایی ثابت، جمع داراییها، حساب پرداختنی، جمع بدهیهای جاری، جمع بدهیها، سرمایه، سود انباشته و جمع حقوق صاحبان سهام می باشد.


داده های ترازنامه ای شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران از ...

دانلود داده های ترازنامه ای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 ...

دانلود اکسل داده های ترازنامه ای شرکتهای پذیرفته شده در ...

دانلود اکسل داده های ترازنامه ای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ...

دانلود اکسل داده های ترازنامه ای شرکتهای پذیرفته شده در ...

... داده های ترازنامه ای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ... تهران از سال 1386 الی ...

دانلود داده های آماری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران

اکسل داده های ترازنامه ای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ... تهران از سال 1386 ...

دانلود اکسل داده های نسبتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در ...

... شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 الی 1394 ... دانلود اکسل داده های ...

دانلود داده های آماری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران

... شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 الی 1394,دانلود اکسل داده های ترازنامه ای ...

اکسل داده های نسبت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس ...

... تهران از سال 1386 الی 1394 ... های ترازنامه ای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ...

اکسل داده های ترازنامه ای شرکت های پذیرفته شده در بورس ...

اکسل داده های ترازنامه ای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۸۶ ...

دانلود فایل اکسل داده های ضریب بتا شرکتهای پذیرفته شده در ...

... اکسل داده های ضریب بتا شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 89 الی ...

داده های ترازنامه ای شرکت های بورس اوراق بهادار تهران از ...

داده های ترازنامه ای شرکت های بورس اوراق بهادار تهران ... بهادار تهران از سال 86 الی ...