پاورپوینت فصل یازدهم بازاریابی مدرن اصول و کاربردها - دانلودواژه تبلیغات از واژه لاتین Adverto به معنای چرخیدن گرفته شده است معنای لغوی تبلیغات جلب توجه مردم به یک شیء خاص است تبلیغات به معنای اعلان عمومی نیز میباشد تبلیغات منتشر کردن اطلاعاتی درباره یک ایده، محصول و یا خدمت است تا کنشی را مطابق خواست تبلیغ کننده برانگیزند مطاب نظر موسسه انگلیسی مدیریت، تبلیغات استفاده از ایده های هوشمندانه، شعارها و کار

> —ویژگیهای تبلیغ —شیوه ارتباطی: تبلیغ روش ارتباطی ای است که هزینه آن پرداخت شده است. —ارتباط غیرشخصی: نوعی ارتباط غیرشخصی با گروه وسیعی از خریداران است. —ترویج ایده ها: هدف تبلیغات ترویج ایده ها و تصوراتی دراره کالاها و خدمات است. —حامی مالی مشخص: تبلیغ پیام فروش در خصوص محصول یا خدمت است که هزینه های آن آشکارا توسط یک حامی مالی تامین شده است. —تاثیر گذاری بر رفتار: تبلیغ گرایش و رفتار خریداران را به نفع کالا یا خدمت تبلیغ شده تحت تاثیر قرار می دهد. — —تبلیغ کردن و تبلیغات: دو اصطلاح تبلیغ کردن و تبلیغ مترادف یکدیگر نیستند. —1. تبلیغ کردن یک فرایند است، بدین معنا که یک برنامه و سلسله اقداماتی مورد نیاز برای آماده کردن پیام و رساندن آن پیام به افراد هدف است. اما تبلیغ صرف پیام منتشر شده است. —2. حامی مالی آشکارا در تبلیغات قابل تشخیص است، مردم می دانند چه کسی حامی فرآیند تبلیغ کردن است. —3. حامی مالی هزینه ای را به رسانه عرضه کننده تبلیغ می پردازد. —

—تبلیغات در موارد زیر با شهرت طلبی متفاوت است: —1.در تبلیغات، مردم میتوانند حامی مالی یا تبلیغ کننده را تشخیص دهند اما در مورد شهرت طلبی، نمی توانند دریابند که چه کسی پشت شهرت طلبی است. —2.تبلیغات شیوه ارتباطی است که تبلیغ کننده هزینه تبلیغ را میپردازد. اما شهرت طلبی شیوه رایگان ارتباطی است چرا که کسب و کاری که از شهرت طلبی سود میبرد هزینه ای برایش نپرداخته است. —

—برخی تفاوت های مهم بین تبلیغات و هنر فروش —1.تبلیغات شیوه غیرشخصی و غیرمستقیم ارتباطی است. اما هنر فروش شخصی است و درگیر ارتباطی رو در رو، مستقیم و شخصی می باشد. —2.تبلیغ یک ارتباط جمعی است. اما هنر فروش یک ارتباط شخصی است. —3.هدف تبلیغات تنها ارتقاء حسن نیت تبلیغ کننده است. اما هدف هنر فروش تاثیر گذاری بر فروش است. —    


پاورپوینت فصل یازدهم کتاب اصول بازاریابی

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب اصول ... اصول بازاریابی ... و مربوط به فصل یازدهم ...

دانلود پاورپوینت فصل یازدهم كتاب اصول بازاریابی

پاورپوینت فصل یازدهم كتاب اصول بازاریابی كاتلر دانلود ... تالیف فیلیپ کاتلر و ...

فصل یازدهم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و

این فایل شامل پاورپوینت فصل ... و همکاران ... فصل یازدهم: ... بازاریابی جزوه اصول و ...

دانلود پاورپوینت بازاریابی بین المللی(فصل

دانلود پاورپوینت بازاریابی ... دانلود پاورپوینت تحقیقات بازاریابی و ... (فصل یازدهم ...

مدیریت - market.filebooker.com

پاورپوینت فصل بیست ویکم بازاریابی مدرن اصول و کاربردها ... بازاریابی مدرن اصول و ...

تمامی 24 فصل مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر(تجزیه و

لطفا پاورپوینت فصل ... خلاصه فصل 8 و 9 کتاب اصول بازاریابی ... فصل 1 اصول بازاریابی ...

دانلود پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مدیریت بازاریابی

پاورپوینت فصل ... ,دانلود پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مدیریت بازاریابی دکتر روستا و ...

پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب اصول بازاریابی

پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب اصول بازاریابی ... پاورپوینت فصل یازدهم ... مدرن و سنتی ...

دانلود پاورپوینت فصل یازدهم کتاب مدیریت سرمایه …

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب مدیریت ... و نوربخش، با ... نوزدهم کتاب اصول بازاریابی ...

دانلود پاورپوینت : درس بازاریابی و مدیریت بازار

فهرست مطالب پاورپوینت: فصل ... و محیط بازاریابی فصل ... های بازاریابی فصل یازدهم: ...