کاملترین خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی ( مفاهیم ، تئوریها و کاربرد ها ) دکتر آرین قلی پور - دانلودکاملترین خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی ( مفاهیم ، تئوریها و کاربرد ها ) دکتر آرین قلی پور که در دو فایل جداگانه عالی و ارزشمند توسط رتبه برتر کشوری رشته مدیریت بازرگانی تهیه و ویرایش شده است و جزوه شخصی ایشان می باشد

> فایل اول : 100 نمودار درختی نکات مهم و کنکوری خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر آرین قلی پور که در 27 صفحه فایل پی دی اف تهیه و ویرایش  شده.
فایل دوم : خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر آرین قلی پور می باشد که در 39 صفحه فایل پی دی اف تهیه و ویرایش شده.
مطالعه این دو فایل عالی را به تمامی داوطلبین کارشناسی ارشد و دکترای رشته مدیریت و شرکت کننده های در آزمونهای استخدامی را پیشنهاد می کنیم تا در حداقل زمان ممکن بهترین نتیجه را از این منبع مهم رشته میدیریت کسب نمایند.