تدوین استراتژی-مجموعه کل مقالات - دانلودبا خرید مجموعه کل مقالات تدوین استراتژی از 30 % تخفیف بیشتر بهره مند شویدتدوین استراتژی مجموعه کل مقالاتاین مجموعه شامل 77 مقاله در خصوص تدوین استراتژی می باشد فایل کلیه مقالات PDFلیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه تعداد صفحات مقالات 1520حجم فایل زیپ دانلودی 369 MB

> قیمت فایل فقط 21,000 تومان

مجموعه مناسب کسانی است که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع  تدوین استراتژی می باشند .
با خرید مجموعه کل مقالات تدوین استراتژی  از 30 % تخفیف بیشتر بهره مند شوید.
تدوین استراتژی  - مجموعه کل مقالات
فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد : 
ردیف                              عنوان مقاله                              تعداد صفحات
1014   درخت تصمیم فازی ؛ رویکردی نوین در تدوین استراتژی   16
1015   طراحی مدل راهبردی ارزیابی عملکرد در شرکت های ساختمانی با ترکیب روش های BSC و AHP   23
1016   بررسی عناصر برنامه ریزی استراتژیک به منظور ارایه مدلی مفهومی و کاربردی برای شرکت های صنعتی کوچک            22
1017   طراحی نقشه راهبرد برای موسسات علمی پژوهشی غیردولتی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن مطالعه موردی: جهاد دانشگاهی  22
1018   مدل سنجش رویکرد برد – برد به عنوان زیرساخت کار تیمی          15
1019   ارزیابی و اولویت بندی استراتژی ها با استفاده از تکنیک الکتره 3 در محیط فازی (مطالعه موردی: شرکت تماد)            31
1020   ارائه الگوی نظام مند برای انتخاب راهبرد استوار با رویکرد آینده پژوهانه   26
1021   فرآیندها و عناصر تدوین راهبردهای وظیفه ای سازمان      17
1022   امکان سنجی پیاده سازی تکنیک ارزیابی متوازن در سنجش عملکرد بیمارستان های شیراز    27
1023   ارایه یک روش ترکیبی در تدوین روش شناسی پیاده سازی مدیریت دانش 34
1024   ارائه رویه نظام مند انتخاب مشاور با هدف تدوین برنامه استراتژیک در مدیریت شهری؛ (مورد مطالعه: سازمان زیباسازی شهر تهران)     22
1025   طراحی الگوی مفهومی ارزیابی عملکرد راهبردی: مبتنی بر زنجیره ارزش آفرینی راهبردی پویا            21
1026   رویکردهای جایگزین طراحی استراتژی در شرایط عدم قطعیت، رویکردی تحلیلی-تطبیقی        20
1027   تدوین اهداف راهبردی و ارائه مدلی برای دستیابی به آنها با رویکرد ارزیابی متوازن           28
1028   طراحی مدل خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد در نظام سلامت ایران (پژوهشی کیفی)           20
1029   الگوی ارزیابی عملکرد شرکت های زیرمجموعه در هلدینگ ها بر مبنای کارت امتیازی متوازن مورد مطالعه: هلدینگ صنایع غذایی سینا          25
1030   شناسایی موانع تدوین استراتژی های کارکردی منابع انسانی          26
1031   تدوین راهبرد سازمان از طریق یکپارچگی SWOT، BSC و با استفاده از ابزارهای QFD و MBNQA و ارزیابی عملکرد  33
1032   کارآفرینی استراتژیک و دستیابی به مزیت رقابتی: مطالعه تجربی در حوزه صنعتی سازی صنعت ساختمان و مسکن ایران     23
1033   الگوی سیستمی مدیریت راهبردی هویت ملی        20
1034   استراتژی مدیریت دانش کسب و کار       15
1035   گرایش راهبردی، فرهنگ و قابلیت توسعة محصولات جدید بر عملکرد توسعة محصولات جدید           19
1036   تبیین راهبرد رقابتی و نوآوری دانش فنی بر عملکرد صادراتی       21
1037   چارچوب جامع تدوین استراتژی نیروگاه برق اصفهان با رویکرد بازاریابی     16
1038   تاکسنومی استراتژیهای تولید در ایران مورد مطالعه: شرکتهای تولیدی شهرستان مشهد         18
1039   تدوین راهبرد برای شرکت تولید تجهیزات پزشکی گوهرشفا با استفاده از ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی (QSPM           15
1040   روند تکاملی الگوی راهبردهای منابع انسانی         22
1041   ارائه برنامه راهبردی فناوری اطلاعات معاونت آموزش نهاجا           32
1042   تبیین نقشه اجرایی برنامه استراتژیک بنگاه ها     26
1043   تدوین استراتژی عملیاتی تولید سه مرحله ای بر اساس مدل میلتنبرگ (مورد مطالعه: یک شرکت آب معدنی) 22
1044   تدوین راهبردهای توسعة منابع انسانی با رویکرد توسعة دانش کارکنان      15
1045   تدوین محورهای استراتژیکی توسعه ی منابع انسانی          29
1046   تدوین استراتژی تحقیق و توسعه با استفاده از گسترش عملکرد کیفی تکنولوژی: رویکرد کشش بازار           16
1047   تاثیر استراتژی های سازمان های غیردولتی در ایجاد و ارتقا سرمایه اجتماعی           19
1048   بررسی میزان تأثیر هوشمندی رقابتی در ایجاد مزیت رقابتی          17
1049   راهبردهای سیستمی برای تدوین برنامه های استراتژیک   17
1050   جهت گیری استراتژیک و موفقیت شرکت های صادراتی      22
1051   تدوین استراتژی های پورتفولیو کسب و کارهای بیمه موسسه فرهنگیان     22
1052   طراحی الگوی فرایندی تدوین راهبردی پابرجا در شرایط عدم قطعیت           27
1054   رویکردهای توسعه استراتژی در کسب مزیت رقابتی پایدار و مصادیق آن در صنعت خودروی جهانی همراه با تحلیل پیامدهای آن برای صنعت خودروی کشور  46
1056   قابلیتهای مهندسی مجدد برای بهبود راهبردهای رقابتی     15
1058   شاخصهای تعیین اولویت در برنامه ریزی استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی     16
1059   بررسی رابطه بین سازگاری استراتژی کسب و کار با استراتژی تولیدی و عملکرد شرکت ساپیا دیزل   27
1060   هوشمندی رقابتی و تصمیم­گیری استراتژیک        23
1061   تدوین استراتژی های شرکت صنایع آجر سفال گرگین        35
1062   مدل های استراتژی و پرواز به سوی بالندگی         4
1063   ارتباط تفکر راهبردی و عملکرد    19
1064   برنامه ریزی استراتژیک موثر در بخش دولتی (نکته های آموختنی) 9
1065   ارائه مدل تدوین ماموریت در سازمان های عمومی و غیرانتفاعی    25
1066   طراحی مدلی برای اندازه گیری هوشمندی استراتژیک سازمانی (مورد مطالعه: شرکت های استفاده کننده از نرم افزارهای هوشمندی کسب و کار در ایران)            23
1067   تدوین راهبرد از طریق چارچوب جامع تدوین راهبرد         16
1068   چالشهای برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک در آموزش و پرورش استان اصفهان     16
1070   استقرار استراتژی کسب و کار توسط تکنولوژی اطلاعات      10
1071   تدوین استراتژی توسعه معادن ایران (مورد: شرکت ایمپاسکو)       18
1072   برنامه ریزی جامع چیست؟           8
1073   راهبرد دلفینی   1
1075   تدوین استراتژی‌های توسعه منابع انسانی 10
1076   انتخاب آمیخته راهکارهای مناسب و استراتژی ها در بقا و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان با استفاده از تکنیک AHP     17
1077   رهیافتی بر توانمندی رقابتی در هزاره سوم         5
1078   تصویرپردازی از ویژگی های آینده موعود: به سوی الگوی قرآنی      36
1079   انتخاب استراتژی بهینه براساس تحلیل SWOT و روش فرآیند تحلیل شبکه ای     14
1080   ارائه مدلی مفهومی به منظور شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت (CSF) سایت های خرید و فروش الکترونیکی در ایران       31
1081   تحلیل نظری در تدوین استراتژی توسعه منابع انسانی چالشها و تناقضها       12
1082   ضرورت تدوین برنامه استراتژیک آموزش عمومی مقابله و آمادگی در مقابل سوانح و حوادث بر اساس شرایط اقلیمی و فرهنگی استانهای کشور 9
1083   طراحی و تدوین استراتژیها و اقدامات پیشگیرانه از وقوع خطاهای پزشکی در بیمارستانهای دولتی استان تهران            13
1085   آسیب شناسی توان استراتژیک شرکت سایپا برای ورود به بازارهای جهانی: بررسی عوامل درون سازمانی      40
1086   تحلیل استراتژیک، تدوین و انتخاب استراتژی مبتنی بر ماتریس SWOT و تکنیک های تصمیم گیری چند شاخه فازی     22
1087   نقش سیستمهای اطلاعاتی مدیریت استراتژیک در فرایند تصمیم گیریهای راهبردی سازمان   11
1088   با نگاهی به صنعت خودروسازی چین : استراتژی های کارآ در مواجهه با تحولات جهانی           4
1089   استراتژی سه جانبه؛ یک روش جدید برای تدوین استراتژی            7
1090   تحولات و اختیارات بیشتر در تعیین استراتژی      4
1091   طراحی نظام ارزیابی و کنترل راهبردی در الگوی مدیریت راهبردی طرح گرا 12
1092   رفتار مصرف کننده و تدوین استراتژی بازاریابی   3
1093   مدل سازمانی برای تفکر راهبردی: (مطالعه تجربی)            32
1094   ارایه ی مدل تدوین استراتژی مبتنی بر فرهنگ - مورد ایران        19
1095   طراحی مدل شناسایی، ارزیابی و تعیین قابلیت های استراتژیک: پژوهشی در شرکت ایران خودرو      28
1096   تعیین و ارتقاء موقعیت استراتژیک پالایشگاه تهران بر مبنای مدل دلتا و رویکرد پویائی‌های سیستم   19