تدوین استراتژی-مجموعه پنجم مقالات - دانلودتدوین استراتژی مجموعه پنجم مقالاتاین مجموعه شامل 10 مقاله در خصوص تدوین استراتژی می باشد فایل کلیه مقالات PDFلیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه تعداد صفحات مقالات 212حجم فایل زیپ دانلودی 68 MB

> قیمت فایل فقط 4,500 تومان

مجموعه مناسب کسانی است که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع  تدوین استراتژی می باشند .
تدوین استراتژی  - مجموعه پنجم مقالات
فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد : 
ردیف                              عنوان مقاله                              تعداد صفحات
1056   قابلیتهای مهندسی مجدد برای بهبود راهبردهای رقابتی     15
1058   شاخصهای تعیین اولویت در برنامه ریزی استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی     16
1059   بررسی رابطه بین سازگاری استراتژی کسب و کار با استراتژی تولیدی و عملکرد شرکت ساپیا دیزل   27
1060   هوشمندی رقابتی و تصمیم­گیری استراتژیک        23
1061   تدوین استراتژی های شرکت صنایع آجر سفال گرگین        35
1062   مدل های استراتژی و پرواز به سوی بالندگی         4
1063   ارتباط تفکر راهبردی و عملکرد    19
1064   برنامه ریزی استراتژیک موثر در بخش دولتی (نکته های آموختنی) 9
1065   ارائه مدل تدوین ماموریت در سازمان های عمومی و غیرانتفاعی    25
1066   طراحی مدلی برای اندازه گیری هوشمندی استراتژیک سازمانی (مورد مطالعه: شرکت های استفاده کننده از نرم افزارهای هوشمندی کسب و کار در ایران)            23
1067   تدوین راهبرد از طریق چارچوب جامع تدوین راهبرد         16