تدوین استراتژی-مجموعه سوم مقالات - دانلودتدوین استراتژی مجموعه سوم مقالاتاین مجموعه شامل 10 مقاله در خصوص تدوین استراتژی می باشد فایل کلیه مقالات PDFلیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه تعداد صفحات مقالات 206حجم فایل زیپ دانلودی 46 MB

> قیمت فایل فقط 4,500 تومان

مجموعه مناسب کسانی است که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع  تدوین استراتژی می باشند .
تدوین استراتژی  - مجموعه سوم مقالات
فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد : 
ردیف                              عنوان مقاله                              تعداد صفحات
1034   استراتژی مدیریت دانش کسب و کار       15
1035   گرایش راهبردی، فرهنگ و قابلیت توسعة محصولات جدید بر عملکرد توسعة محصولات جدید           19
1036   تبیین راهبرد رقابتی و نوآوری دانش فنی بر عملکرد صادراتی       21
1037   چارچوب جامع تدوین استراتژی نیروگاه برق اصفهان با رویکرد بازاریابی     16
1038   تاکسنومی استراتژیهای تولید در ایران مورد مطالعه: شرکتهای تولیدی شهرستان مشهد         18
1039   تدوین راهبرد برای شرکت تولید تجهیزات پزشکی گوهرشفا با استفاده از ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی (QSPM           15
1040   روند تکاملی الگوی راهبردهای منابع انسانی         22
1041   ارائه برنامه راهبردی فناوری اطلاعات معاونت آموزش نهاجا           32
1042   تبیین نقشه اجرایی برنامه استراتژیک بنگاه ها     26
1043   تدوین استراتژی عملیاتی تولید سه مرحله ای بر اساس مدل میلتنبرگ (مورد مطالعه: یک شرکت آب معدنی) 22