طرج توجیهی تولید بلور های صنعتی - دانلودسرامیك از لغت یونانی كراموس اقتباس گردیده كه معادل این لغت در انگلیسی pottery و مترادف فارسی آن سفال است در زمانهای قدیم مواد سفالی با سفالینه ها عموماً به موادی كه از گل پخته ساخته شده بودند اطلاق می شد طبق تعریف قدیمی سرامیك شامل انواع سیلیكانها بوده كه از آن میان فرآورده های سفالی ، سیمان و شیشه های سیلیكانی را می توان نام برد ، از دیرباز هنر

> قیمت فایل فقط 5,000 تومان

سرامیك از لغت یونانی كراموس اقتباس گردیده كه معادل این لغت در انگلیسی pottery و مترادف فارسی آن سفال است . در زمانهای قدیم مواد سفالی با سفالینه ها عموماً به موادی كه از گل پخته ساخته شده بودند اطلاق می شد . طبق تعریف قدیمی سرامیك شامل انواع سیلیكانها بوده كه از آن میان فرآورده های سفالی ، سیمان و شیشه های سیلیكانی را می توان نام برد ، از دیرباز هنر سفالگری از طریقه شكل دادهن و پخت گل ( گل رس ) در تمدنهای مختلف ( اكثراُ شرقی و به خصوص آسیا ) مرسوم بوده است . قطعات سفالی به دست آمده و آزمایش آنها توسط باستانشناسان در حقیقت بهترین شاهد این مدعاست . اشیای گلی پخته شده ای مربوط به 6500 سال قبل از میلاد به دست آمده كه نشان می دهد كه قدمت این هنر بسیار زیاد است ، سفالگری در 4000 سال قبل از میلاد به صورت یك حرفه بازرگانی درآمده ، اشیای ساخته شده سفالی یكی از كالاهایی بود كه مورد داد وستد تمدنهای مختلف قرار می گرفت . به موازات سفالگری ، شیشه گری نیز كه نزدیك به سرامیك می باشد در زمره هنرای باستانی محسوب می شده است . در دورانهای قدیم ( عصر حجر ) از شیشه طبیعی آتشفشانی ( ابسیدین ) استفاده می شده است و در سال 1500 قبل از میلاد در مصر شیشه گری یك صنعت رایج محسوب

 

فهرست مطالب

مقدمه …………………………………………………………………………………………….1
هدف از اجرای پروژه ……………………………………………………………………….3
خلاصه طرح …………………….…………………………………………………………….4
تعریف و ویژگی های بلورهای صنعتی ………………………………………………….7
شروع محاسبات و مباحث فنی ……………………………………………………………8
بهترین روش تولید ………………………………………………………………………..11
یك نمونه خط تولید فرضی ………………….…………………………………………13
كنترل كیفیت ……………………………………………………………………………..14
ظرفیت ……………………………………………………………………………………..14
مواد اولیه ………………………………………………………………………………….15
ماشین آلات ………………..……………………………………………………………19
چارت سازمانی …………….…………………………………………………………..30
نقشه استقرار ماشین آلات ……………..…………………………………………….31
تاسیسات …………….…………………………………………………………………33
وسایل حمل و نقل …………….……………………………………………………34
نیروی انسانی …………….…………………………………………………………..35
جدول هزینه های ساختمان سازی …………………………..………………………………41
برنامه زمان بندی اجرای پروژه …………………………………………………………………42
پلان كارخانه بلورهای صنعتی …………………………………………………………………43
برنامه زمان بندی تولید ابتدای كار تا مرحله نهایی ……………………………….…………44
مصرف انرژی …………………………………………………………………………………….44
هزینه استهلاك …………………………………………………………………………………..47
هزینه تعمیرات و نگهداری ………………………………………………………………………48
جدول هزینه ها و قیمت تمام شده ……………………………….……………………………..50
تعیین فاكتورهای ارزیابی ………………………………………………………………………..51
نقطه سر به سر ……………………………………………………………………………………..52
نمودار ستونی جهت رشد سرمایه یا تولید ……………………………………………………54
نتیجه گیری ………………………………..………………………………………………………55
فهرست منابع ……………………………………………………………………………………..56