تحقیق و مقاله ای در مورد خصوصیات قارچ صدفی خوراکی - دانلودتحقیق و مقاله ای در مورد خصوصیات قارچ صدفی خوراکی

> قیمت فایل فقط 15,500 تومان

  توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقاله مورد استفاده قرار گیرد
(قابل ویرایش و اماده پرینت)Wordفرمت :
تعداد صفحات: 71
تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد
برخی از سر فصل ها:
قارچ صدفی دینگری
خصوصیات بیولوژیك
چرخه زندگی
پرورش قارچ صدفی
تهیه بذر قارچ صدفی
قارچ صدفی خرما   
مشخصات بارز اندام های بازدهی قارچ
زیستگاه طبیعی قارچ
خصوصیات میسلیوم
قارچ صدفی صدف درختPleurotus
قارچ صدفی طلایی
چکیده:
وجودگرما و هوای مرطوب در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری محدودیت های عمده ای در امر كشت و پرورش بسیاری از قارچ های خوراكی متداول، مانند قارچ دكمه ای Agaricus bisporus و شی تا كه Lentinula ایجاد می كند. قارچ چینی با رشد برروی كاه برنج، قارچی مناسب برای مناطق گرمسیری بوده و در این مناطق از اهمیت زیادی برخوردار است. كشت و پرورش قارچ های صدفی، نسبت به سایر قارچهای خوراكی، بسیار ارزان و كم هزینه است. انتخاب و پرورش این قارچ در صنایع تولید غذایی برای كشاورزانی با درآمدهای محدود می تواند منبع درآمدی مناسب باشد. گونه های پلوروتوس از جمله قارچ های خوراكی می باشند كه در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری از رشد مطلوبی برخوردارند