تحقیقی در مورد خصوصیات ضدعفونی كننده های رایج - دانلودتحقیقی در مورد خصوصیات ضدعفونی كننده های رایج

> قیمت فایل فقط 3,500 تومان

  توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقاله مورد استفاده قرار گیرد
(قابل ویرایش و اماده پرینت)Wordفرمت :
تعداد صفحات: 3
تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد
سر فصل ها:
الكلها ( ایزوپروپیل یا اتیل الكل )
هالوژنها ( تركیبات یده یا هیپوكلریت ها
فنولها ( تركیبات تكی یا چند تایی )
قطرانهای زغال سنگ ( كروزول و اسید كرسیلیك )
آلدئیدها ( گلوتارالدئید )
عوامل اكسیدكننده ( پراكسیدهیدروژن ، پرمنگنات پتاسیم )