تحقیق و مقاله ای در مورد استفاده مفید از کمپوست برنج و آزولا ( همراه با متن انگلیسی ) - دانلودتحقیق و مقاله ای در مورد استفاده مفید از کمپوست برنج و آزولا ( همراه با متن انگلیسی )

> قیمت فایل فقط 12,500 تومان

  توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقاله مورد استفاده قرار گیرد
(قابل ویرایش و اماده پرینت)Wordفرمت :
تعداد صفحات: 39
تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد
برخی از سر فصل ها:
Introduction:
Azolla properties:
 
basis
 
Rice straw properties
Source of organic matter in soil
چکیده:
یكی از راه های كشاورزی نوین استفاده از چرخه زندگی موجودات زنده در رشد و نموّ  آن هاست. از طرف دیگر، ارزش زیست محیطی آن است. زیرا اگر این چرخه به كنترل درآید، بقایای مواد زیستی  در طبیعت رها نخواهد شد. آزولا از همزیستی جلبك میكرسكوپی سبز- آبی آنابنا و گیاه ماكرسكوپی آزولا تشكیل یافته است كه یك سرخس است. این گیاه از خارج  كشور به ایران آورده شده است و تحقیقات زیادی در دانشگاه های ایران در باره آن انجام شده است. كسانی كه این گیاه را به ایران آورده اند و آن هایی كه در دانشگاه ها درباره آن تحقیق كرده اند متفّق نظرند كه این گیاه ازت هوا را به خاك شالیزار منتقل می كند