تحقیق و مقاله ای در مورد آفتاب دهی خاک ( soil solarization ) - دانلودتحقیق و مقاله ای در مورد آفتاب دهی خاک ( soil solarization )

> قیمت فایل فقط 8,000 تومان

  توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقاله مورد استفاده قرار گیرد
(قابل ویرایش و اماده پرینت)Wordفرمت :
تعداد صفحات: 17
تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد
برخی از سر فصل ها:
عملیات     soil solarization
-آماده سازی خاك
- آبیاری خاك   
- كندن شیار ( گودال )
 4- پوشاندن
-بر داشتن پلاستیك وكشت
فاكتورهای مؤ ثر در میزان موفقیت
چکیده:
بیماریهای خاكزی و آفات خسارات بسیار زیادی را در زمینهای كشاورزی و محصولات كشاورزی در دنیا بوجود می آورند.در مورد گیاهان جالیزی و میوه ها و … برخی از بیماریهای خاكزی علفهای هرز و نماتد بطور نسبی با آفتكش ها، قارچكش ها و علف كشها در خاك كنترل شده اند مانند متیل بروماید كلر، كلرین و    .
 اما استفاده از ضدعفونی كننده های خاك برای كنترل آفات همیشه آثار زیانباری برروی جانوران و انسان داشته است و باعث شده كه علاوه بر هزینه بالا و پیچیده بورن روشهای آفت زدایی اثرات سمی مهم برروی گیاهان و خاك بجا بگذارد.