آزمایش حد مایع و حد خمیری خاك - دانلودآزمایش حد مایع و حد خمیری خاك

> قیمت فایل فقط 4,500 تومان

  توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقاله مورد استفاده قرار گیرد
(قابل ویرایش و اماده پرینت)Wordفرمت :
تعداد صفحات: 8
تصویر:این فایل دارای جدول می باشد
برخی از سر فصل ها:
وسایل مورد نیاز آزمایش
روش انجام آزمایش
محاسبات انجام شده
بررسی خطاها
آزمایش حد خمیری
آزمایش حد مایع
چکیده:
روشی كه برای بدست آوردن حد روانی در ایران متداولتر است ، استفاده از دستگاه كاساگراند می باشد .این دستگاه وسیله ای است مشتمل بر یك جام فلزی نسبتاً تخت كه به وسیله یك لولا به پایه ای متكی است . با این وسیله می توان جام را تا ارتفاع 10 میلیمتر بالا برد و سپس آنرا حول لولا روی كف دستگاه سقوط داد. برای انجام این آزمایش قدری از نمونه خمیر خاك در جام قرار داده می شود و پس از قطع سطح آزاد آن ، بوسیله یك شیارزن ویژه شیاری در وسط خمیر خاك از لولا به طرف دیگر كشیده می شود . با این ترتیب نمونه به دو قسمت مساوی تقسیم شده است