بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماند شهرستان آبادان - دانلودخصوصیات موضوع مربوط به سال 95 است در اینترنت موجود نیست تا حالا دفاع نشده و به صورت خام است فقط اسم خودتون و استاد راهنما رو بنویس و بده صحافی

> قیمت فایل فقط 49,000 تومان

بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماند شهرستان آبادان در سال 95-94
 
چكیده:
برنامه‌ریزی به‌عنوان اساسی‌ترین ابزار نیل به مباحث توسعه شهری مطرح است. از مباحث عمده توسـعه شهری، بحـث مـدیریت پسماند، در جهت بهره‌وری مناسب و حفظ محیط‌زیست می‌باشد. تحقیق حاضر، این بحث را به‌صورت منطقه‌ای در اسـتان خوزستان بامطالعه شهر آبادان موردمطالعه قرار داده است. روش تحقیق بر اساس هدف توصیفی- تحلیلی و ازنظر ماهیت كاربردی است. نتایج نشـان داد كـه كل پسماند تولیدی این شهر حدود 170 تن در روز است که البته این میزان در فصول مختلف سال تغییر می‌یابد. در این تحقیق نحوه جمع‌آوری و حمل‌ونقل دفع زباله در سطح شهر آبادان در سـال 1394-95 مورد بررسی قـرار گرفت. نتایج حاصله نشان می‌دهند كه به‌طور متوسط در روز مقدار زباله تولیدی شهر آبادان 170 تن در روز می‌باشد و تولید سـالیانه زباله در این شهر 61200 تن زباله است. به ازای هر نفر چیزی در حدود 830 گرم در روز می‌باشد كه نسبت به متوسط كشور ایران (با معادل 600 تا 800 گرم در روز) تنها كمی بیشتر می‌باشد. متأسفانه در سیستم مدیریتی موجود مشكلات مختلفی ازجمله مدیریت سنتی، عدم آگاهی از فنّاوری‌های جدید، استفاده از نیروهای غیرمتخصص، فقدان پشتوانه تحقیقاتی لازم برای اصلاح وضع جدید، عملكرد پائین و غیربهداشتی وسایل و روش‌های جمع‌آوری زباله وجود دارد كه سبب تلنبار شدن زباله‌ها در نقاط مختلف شهر، نشت شیرابه و تجمع حیوانات ولگرد و حشرات موذی، افزایش بیماری‌های مرتبط و غیربهداشتی شدن فضای كلی شهر شده است. با توجه به نتایج حاصل لازم است باتدبیر روش‌های اصلاحی و نوین تغییرات اساسی در مدیریت مواد زائد شهر ایجاد گردد تا از افزایش اثرات زیست‌محیطی ناشی از موارد مذکور در آینده جلوگیری شود.
 کلمات کلیدی: مـدیریت پسماند، توسـعه شهری، اثرات زیست‌محیطی، مواد زائد شهری، زباله تولیدی.
 
بسیار کامل همراه با فهرست مطالب فهرست جداول، نمودارها و تصاویر
بدون هیچ غلط املایی و غلط ویراستاری
رعایت نیم فاصله
 
فهرست مطالب :
چکیده...................................................................................................................1
فصل اول: کلیات تحقیق..............................................................................................2
مقدمه ...................................................................................................................3
مدیریت پسماند شهری .................................................................................................4
1- مفاهیم و مبانی مدیریت مواد زائد جامد شهری .................................................................4
1-1 مراحل مدیریت مواد زائد جامد شهری ............................................................................6
1-1-1 تولید .................................................................................................................6
1-1-2 جابجایی، ذخیره و پردازش .......................................................................................6
1-1-3 جمع‌آوری ..............................................................................................................7
1-1-4 حمل‌ونقل .............................................................................................................8
1-1-5 پردازش و بازیافت ....................................................................................................8
1-1-6 دفن نهائی ............................................................................................................8
1-2 سیستم مدیریت و بازیافت مواد زائد جامد شهری در جهان .....................................................9
1-2-1 مدیریت مواد زائد در آمریکا ...........................................................................................9
1-2-2 مدیریت مواد زائد اتحادیه اروپا .................................................................................... 11
1-3 سیستم مدیریت زباله در ایران .......................................................................................13
1-4 انواع مواد زائد جامد شهری ............................................................................................15
1-5 منابع تولید انواع مواد زائد جامد شهری ...............................................................................18
1-5-1 منابع تولید انواع مواد زائد جامد موجود در آن .....................................................................19
1-6 بررسی تطبیقی سیستم مدیریت مواد زائد جامد شهری در ایران و جهان ......................................19
1-7 شیوه‌های مدیریت و بازیافت مواد زائد شهری .......................................................................22
1-7-1 کاهش تولید مواد زائد ................................................................................................23
1-7-2 استفاده مجدد .........................................................................................................23
1-7-3 بازچرخش ...............................................................................................................24
1-7-4 بازیافت ...................................................................................................................24
1-8 روش‌ها و تجهیزات پردازش و بازیافت مواد زائد شهری ..............................................................24
1-8-1 پردازش در محل ........................................................................................................25
1-8-2 آسیاب کردن ...........................................................................................................25
1-8-3 تفکیک و جداسازی ....................................................................................................25
1-8-4 متراکم سازی (کاهش حجم) ........................................................................................26
1-8-5 کمپوست خانگی ......................................................................................................26
1-8-6 سوزاندن ..................................................................................................................26
1-8-7 خرد کردن کاغذ و مقوا و تولید خمیرکاغذ ...........................................................................27
1-9 روش‌های تفکیک و بازیافت مواد .........................................................................................30
1-10 فرآیند تولید محصولات بازیافتی .......................................................................................32
1-10-1 بازیافت اقتصادی شده مواد زائد جامد ...............................................................................33
1-10-2 تولید انرژی از زباله‌های شهری ........................................................................................34
1-10-3 بازیافت مواد از زباله .....................................................................................................34
1-10-3-1 اصول و مبانی کمپوست ............................................................................................35
1-10-3-2 تولید کود گیاهی (کمپوست) از زباله..............................................................................36
1-11 بیان مسئله....................................................................................................................36
1-12 اهداف تحقیق ................................................................................................................38
1-12-1 هدف اصلی طرح (General Objective).............................................................................38
1-12-2 اهداف ویژه طرح (Specific Objectives) ..........................................................................38

1-13 پیشینه تحقیق ..............................................................................................................39
فصل دوم روش کار ................................................................................................................42
2-1 منطقه مورد مطالعه ......................................................................................................... 43
2-2 روش کار .......................................................................................................................43
فصل سوم یافته‌ها و نتایج ........................................................................................................45
3-1 مدیریت پسماند ...............................................................................................................46
3-2 منابع تولید پسماند ...........................................................................................................46
3-3 بررسی وضعیت فعلی روش‌های ذخیره‌سازی پسماند در شهرستان آبادان .......................................46
3-4 وضعیت فعلی روش‌های ذخیره‌سازی پسماندهای مسكونی ........................................................47
3-5 بررسی وضعیت فعلی روش‌های جمع‌آوری و حمل‌ونقل پسماندها ..................................................48
3-6 جمع‌آوری و حمل‌ونقل پسماندها در شهرستان آبادان .................................................................49
3-6-1 انتقال پسماندها به ایستگاه های موقت ..............................................................................50
3-6-2 انتقال پسماندها از ایستگاه های موقت به محل دفن ...............................................................50
فصل چهارم بحث و نتیجه‌گیری ...................................................................................................54
4-1 نتیجه‌گیری ....................................................................................................................55
4-2 مقایسه آبادان با کلان‌شهرها ازنظر تولید زباله و مدیریت پسماندها ...............................................55
4-3 پیشنهادات ...................................................................................................................58
فصل پنجم منابع ...................................................................................................................60


تصفیه بیولوژیکی پسآب صنعتی در پتروشیمی آبادان

تصفیه بیولوژیکی پسآب صنعتی در پتروشیمی آبادان - سایت بهداشت محیط ایران - بهداشت محیط ...

بررسی روش­های مختلف تصفیه فاضلاب - سایت …

بررسی روش­های مختلف تصفیه فاضلاب. روش­های که می‌تواند جهت تصفیه فاضلاب مد نظر قرار ...

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | دانلود پروژه|پایان …

لیست ۴۰۰۰ عدد پایان نامه و کارآفرینی و کارآموزی برای خرید و سفارش هر کدام از محصولات ...

اخبار خوزستان

كونگ‌فوكاران برتر رقابت‌هاي قهرماني خوزستان معرفي شدند. عبدالمحمد پورموسي، نايب ...

پایان نامه /تحقیق/پروژه/گزارش کارآموزی

1 - آلودگی و رابطه مقدار کلروفیل آ در رودخانه ها و اکسیژن محلول و بررسی مدل های نرم ...

تصفیه بیولوژیکی پسآب صنعتی در پتروشیمی آبادان

تصفیه بیولوژیکی پسآب صنعتی در پتروشیمی آبادان - سایت بهداشت محیط ایران - بهداشت محیط ...

بررسی روش­های مختلف تصفیه فاضلاب - سایت …

بررسی روش­های مختلف تصفیه فاضلاب. روش­های که می‌تواند جهت تصفیه فاضلاب مد نظر قرار ...

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | دانلود پروژه|پایان …

لیست ۴۰۰۰ عدد پایان نامه و کارآفرینی و کارآموزی برای خرید و سفارش هر کدام از محصولات ...

اخبار خوزستان

كونگ‌فوكاران برتر رقابت‌هاي قهرماني خوزستان معرفي شدند. عبدالمحمد پورموسي، نايب ...

پایان نامه /تحقیق/پروژه/گزارش کارآموزی

1 - آلودگی و رابطه مقدار کلروفیل آ در رودخانه ها و اکسیژن محلول و بررسی مدل های نرم ...

تصفیه بیولوژیکی پسآب صنعتی در پتروشیمی آبادان

تصفیه بیولوژیکی پسآب صنعتی در پتروشیمی آبادان - سایت بهداشت محیط ایران - بهداشت محیط ...

بررسی روش­های مختلف تصفیه فاضلاب - سایت …

بررسی روش­های مختلف تصفیه فاضلاب. روش­های که می‌تواند جهت تصفیه فاضلاب مد نظر قرار ...

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | دانلود پروژه|پایان …

لیست ۴۰۰۰ عدد پایان نامه و کارآفرینی و کارآموزی برای خرید و سفارش هر کدام از محصولات ...

اخبار خوزستان

كونگ‌فوكاران برتر رقابت‌هاي قهرماني خوزستان معرفي شدند. عبدالمحمد پورموسي، نايب ...

پایان نامه /تحقیق/پروژه/گزارش کارآموزی

1 - آلودگی و رابطه مقدار کلروفیل آ در رودخانه ها و اکسیژن محلول و بررسی مدل های نرم ...