تاریخچه وتکامل تولیدبهنگام - دانلودJITیک فلسفه مدیریت ژاپنی است که ازاوایل دهه 1970دربسیاری از موسسات تولیدی ژاپن مورد استفاده قرارگرفت این فلسفه اولین بار توسط «تائیچی اونو» درشرکت تویوتا به عنوان ابزاری برای برآورده ساختن خواسته مشتری باحداقل تاخیرمعرفی وبه کارگرفته شد به همین دلیل تائیچی اونواغلب پدرنظام بهنگام نامیده می شود

> قیمت فایل فقط 11,000 تومان

JITدرآغازبه عنوان روشی برای کاهش سطوح موجودی انبارهای ژاپنی مطرح بود.امروزه JITبه یک فلسفه مدیریتی شامل مجموعه ای ازعلوم ودراختیارگرفتن یک سری جامع ازاصول وتکنیکهای تولید گسترش یافته است. تولید بهنگام درصورتیکه به شکل مناسب دریک سازمان به کارگرفته شود ظرفیت تقویت مزیت رقابتی سازمان رادربازار به شکل اساسی باکاهش اتلافها وبهبودکیفیت محصول وبهره وری تولید دارا خواهدبود.
درژاپن زمینه های فرهنگی قوی درارتباط با ظهورJITوجوددارد.اخلاق کارژاپنی یکی ازاین عوامل است.اخلاق کارژاپنی دربرگیرنده نظریات زیراست:
علاوه براینJITبه عنوان وسیله ای برای دستیابی به بالاترین سطوح بکارگیری منابع محدود موجود خود شناخته شد.
چند مشخصه فرهنگی ژاپنی مناسب که ممکن است با JITمرتبط باشند به شرح زیراست:
هنگامی که اصطلاح«JIT=JUST IN TIME» برای اولین باردرفرهنگ مدیریت استفاده شد می توانست معنای مختلفی برای افرادمختلف داشته باشد.سیستم تولیدیJIT ازنظراینکه درجهت کاهش ضایعات گام برمی دارد،یک رویکرد مدیریت عملیاتی وازاین نظرکه یکی ازاهداف آن بهبود کارایی وکیفیت است،یک رویکردمدیریت تکنیکی به شمار می رود.ازطرفی بعضیها آنرابه دلیل اینکه سیستم تولیدی JITیک مفهوم تولیدجامع است رویکرداستراتژیک نامیده اند.درعمل سیستم تولیدی JITقبل ازآنکه رویکردعملیاتی تکنیکی  ویا استراتژیک باشدیک راهکار برای تسهیل عملیات است.
 
234


تاریخچه وتکامل تولید بهنگام

تاریخچه وتکامل تولید ... تاریخچه جام های جهانی 2 با صدای عادل فردوسی پور با صدای عادل ...

پروژه تحقیق مقاله فارسی - دانلود رایگان پایان نامه …

تولیدبهنگام(jit) کانبان jidoka فلسفه وچشم اندازتویوتا ... • تاریخچه وتکامل تولیدبهنگام:

مقاله سیستم و فلسفه مدیریتی JIT

دانلود مقاله سیستم و فلسفه مدیریتی jit تاریخچه وتکامل تولیدبهنگام: jitیک فلسفه مدیریت ...

پایان نامه jit فلسفه مدیریت ژاپنی | شبکه مقاله

... 86 پایان نامه jit فلسفه مدیریت ژاپنی · تاریخچه وتکامل ... · تاریخچه وتکامل تولیدبهنگام:

دانلود پروژه JIT - mdoc.ir

تاریخچه وتکامل تولیدبهنگام: jitیک فلسفه مدیریت ژاپنی است که ازاوایل دهه ۱۹۷۰دربسیاری ...

فلسفه مدیریت ژاپنی (GIT)

تاریخچه وتکامل تولیدبهنگام: jitیک فلسفه مدیریت ژاپنی است که ازاوایل دهه ۱۹۷۰دربسیاری ...

علم ورزش | تاریخچه رشد و تکامل حرکتی

تاریخچه رشد و تکامل حرکتی ... گرایش جدیدی در مطالعه رشد وتکامل حرکتی پیدا شد.

فلسفه مديريت ژاپني (GIT)

... فلسفه-مدیریت-ژاپنی-git/‎تاریخچه وتکامل تولیدبهنگام: ... ‎تاریخچه وتکامل ...

فرگشت انسان - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

... شرق آفریقا در اوایل دورهٔ میوسن، حدود ۲۲ میلیون سال پیش، نشانگر تاریخچه‌ای طولانی ...

مقايسه حسابداری سنتی و حسابداری مديريت نوين

تاریخچه سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (abc ) ... تاریخچه وتکامل تولیدبهنگام.