مقاله انگلیسی تفاوت های جنسیتی در انتظارات مشتری و درک مسئولیت اجتماعی شرکت ها - دانلودمقاله از سایت ساینیس دایرکت است در 15 ص مربوط به سال 2016

> قیمت فایل فقط 3,000 تومان