تجزیه و تحلیل سیستم رزرو و فروش بلیط آژانس هواپیمایی - دانلودپروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم رزرو و فروش بلیط آژانس مسافرتی هواپیمایی

> قیمت فایل فقط 10,000 تومان

پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم رزرو و فروش بلیط آژانس مسافرتی هواپیمایی
محتوای فایل :
1- سناریو
2- کلیه dfd دیاگرام ها
3- کلیه نمودارهای ER و ERD دیاگرام
4-کلیه نمودارهای جریان داده یا UML دیاگرام ها مانند کلاس دیاگرام، نمودار حالت، یوزکیس و ...
5- توضیحات پیاده سازی با استفاده از VB و پایگاه داده Access
 
بسیار کامل با قیمت بسیار ناچیز