دانلود فایل اکسل داده های آماری متغیرهای حسابداری و مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 88 الی 93 - دانلودعنوان دانلود فایل اکسل داده های آماری متغیرهای حسابداری و مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 88 الی 93دسته حسابداری مدیریت مالی اقتصادفرمتEXCELیکی از مشکلاتی که دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های حسابداری، مدیرت مالی و تا حدودی اقتصاد در تدوین و نگارش پایان نامه ها و مقالات علمی خود با آن مواجه هستند، جمع آوری داده های

> قیمت فایل فقط 20,000 تومان

عنوان: دانلود فایل اکسل داده های آماری متغیرهای حسابداری و مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 88 الی 93
دسته: حسابداری- مدیریت مالی- اقتصاد
فرمت:EXCEL
یکی از مشکلاتی که دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های حسابداری، مدیرت مالی و تا حدودی اقتصاد در تدوین و نگارش پایان نامه ها و مقالات علمی خود با آن مواجه هستند، جمع آوری داده های آماری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای آزمون فرضیه ها می باشد به طوری که به جرأت می توان گفت گذشته از صرف هزینه، بیشتر از دو سوم زمان دانشجویان صرف جمع آوری داده می گردد. ما این مشکل دانشجویان را حل کردیم تا با فراغ بیشتری بتوانند به دیگر فصلهای پایان نامه و مقالات خود بپردازند به این ترتیب که در این فایل داده های آماری آماده مربوط به 79 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران را برای فاصله زمانی سالهای 1388 الی 1393 چمع آوری کردیم به طوری که دانشجویان و محققان با تهیه این فایل تنها با وراد کردن داده ها در نرم افزارهای مربوطه به تجزیه و تحیل تحقیقات خود بپردازند
به طور کلی این فایل شامل داده های آماری آماده 79 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1388 الی 1393 می باشد مغیرهایی که در این فایل داده های  آماده  آماری آنها جمع آوری شده است شامل متغیرهای اهرم مالی(LEVERAGE)، نسبت قیمت به سود(P/E)، ارزش بازاری به دفتری(M/B)، اندازه(SIZE)، ضریب بتا(RISK)، اهرم مالی صنعت (Industry Leverage)،درجه تمرکز صنعت (Concentration) که بر اساس شاخص هرفیندال محاسبه شده است و بازده غیر عادی(CAAR) می باشد.همان طور که ملاحضه می شود متغیرهای اعلامی، متغیرهایی هستند که در بیشتر پایان نامه ها و مقالات به عنوان متغیر مستقل یا وابسته در مدل های مربوطه مورئد استفاده قرار می گیرند.


داده های آماری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران از سال 88 تا 93

دانلود داده های آماری متغیرهای حسابداری و مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق ...

دانلود فایل اکسل داده های آماری متغیرهای حسابداری و مالی ...

... فایل اکسل داده های آماری متغیرهای حسابداری و مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس ...

دانلود داده های آماری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق ...

فایل اکسل داده های آماری متغیرهای حسابداری و مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق ...

دانلود داده های آماری متغیرهای حسابداری و مالی شرکتهای ...

... حسابداری و مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 88 الی ... فایل ...

فایل اکسل داده های آماری متغیرهای حسابداری و مالی شرکتهای ...

... فایل اکسل داده های آماری ... شده در بورس اوراق بهادار ... تهران از سال 88 الی 93; فایل ...

دانلود دانلود فایل اکسل داده های آماری متغیرهای حسابداری ...

... فایل اکسل داده های آماری ... تهران از سال 88 الی 93 ... شده در بورس اوراق بهادار ...

فایل داده های آماری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران

فایل داده های آماری ... پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 88 الی 93، در ...

فایل اکسل داده های آماری متغیرهای حسابداری و مالی شرکتهای ...

... شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 88 الی 93 . فایل ... فایل اکسل داده های آماری ...

فایل اکسل داده های آماری متغیرهای حسابداری و مالی شرکتهای ...

فایل اکسل داده های آماری متغیرهای حسابداری و مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق ...

دانلود داده های آماری متغیرهای حسابداری و مالی شرکتهای ...

دانلود داده های آماری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1388 الی 1393 ...