دانلود پاورپوینت مروری بر بازارها و نهادهای مالی - دانلودعنوان دانلود پاورپوینت مروری بر بازارها و نهادهای مالیفرمت پاورپوینت(قابل ویرایش)تعداد اسلاید 45 اسلایددسته مدیریت مالی مدیریت سرمایه گذاری سازمانهای پولی و مالیاین فایل در زمینه بازارها و نهادهای مالی بوده و در 45 اسلاید طراحی شده است که می تواند به عنوان سمیتار در کلاس (ارائه کلاسی) درسهای بازارها و نهادهای مالی مدیریت مالی مدیریت سرما

> قیمت فایل فقط 5,000 تومان

عنوان: دانلود پاورپوینت مروری بر بازارها و نهادهای مالی
فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش)
تعداد اسلاید: 45 اسلاید
دسته: - مدیریت مالی- مدیریت سرمایه گذاری - سازمانهای پولی و مالی
این فایل در زمینه بازارها و نهادهای مالی بوده و در 45 اسلاید طراحی شده است که می تواند به عنوان سمیتار در کلاس (ارائه کلاسی) درسهای بازارها و نهادهای مالی- مدیریت مالی- مدیریت سرمایه گذاری- سازمانهای پولی و مالی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های مدیریت و حسابداری موزد استفاده قرار گیرید. بخشهای عمده این فایل شامل  موارد زیر است:
بازارهای مالی
انواع بازارهای مالی
بازارهای خارج از بورس و بازارهای سازمان یافته
اوراق بهاداری که در بازارهای مالی معامله میشوند
اوراق بهاداربازار پول
 اوراق بهادار بازار سرمایه
  اوراق بهادار مشتقه
اوراق بهادار مشتقه
سفته بازی(سوداگری)
مدیریت ریسک
ارزشگذاری اوراق بهادار در بازار مالی
استفاده از اطلاعات برای تصمیم گیریهای مالی
کارایی بازار
اطلاعات نامتقارن
بازارهای مالی جهانی
یکپارچگی جهانی
یکپارچه سازی بازار مالی در اروپا
بازار ارز
نقش نهادهای مالی در بازارهای مالی
نقش نهادهای سپرده پذیر
بانکهای تجاری
نهادهای پس انداز
اتحادیه های اعتباری
نقش نهادهای مالی غیرسپرده پذیر
شرکتهای تامین مالی
صندوقهای مشترك سرمایه گذاری
شرکتهای اوراق بهادار
شرکتهای اوراق بهادار
صندوقهای بازنشستگی
مقایسه نقش نهادهای مالی
منابع  اصلی وجوه و کاربردهای آن در موسسات مالی
رقابت بین نهادهای مالی
ادغام نهادهای مالی
تاثیر ادغام بر ارزش گذاری
گسترش جهانی از طریق نهادهای مالی