دانلود خلاصه جامع کتاب مدیریت اسلامی تألیف دکتر سید علی اکبر افجه ای (ویژه داوطلبین آزمون کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت) - دانلودعنوان دانلود خلاصه جامع کتاب مدیریت اسلامی تألیف دکتر سید علی اکبر افجه ای (ویژه داوطلبین آزمون کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت)فرمتpdfتعداد صفحات 39 صفحه دسته مدیریت (آزمون ارشد و دکتر ی مدیریت)مدیریت اسلامی جزو منابعی است که از سال 93 بعنوان یکی از دروس آزمون کارشناسی ارشد و از سال 94 بعنوان دروس آزمون ارشد و دکتری مدیریت مطرح شده است با تو

> قیمت فایل فقط 2,000 تومان

عنوان: دانلود خلاصه جامع کتاب مدیریت اسلامی تألیف دکتر سید علی اکبر افجه ای (ویژه داوطلبین آزمون کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت)
فرمت:pdf
تعداد صفحات: 39 صفحه
دسته: مدیریت (آزمون ارشد و دکتر ی مدیریت)
مدیریت اسلامی جزو منابعی است که از سال 93 بعنوان یکی از دروس آزمون کارشناسی ارشد و از سال 94 بعنوان دروس آزمون ارشد و دکتری مدیریت مطرح شده است. با توجه به جدید بودن این درس یکی از مشکلاتی که در این زمینه برای داوطلبین آزمون ارشد و دکتری وجود دارد پیدا کردن منابع اصلی این درس است با بررسی سوالات مدیریت اسلامی آزمون ارشد سال 93 متوجه می شویم که یکی از مهم ترین این منابع، کتاب مدیریت اسلامی دکتر افجه ای می باشد. فایل حاضر خلاصه ای بسیار جامع و کامل این کتاب می باشد که با اطمینان می توان گفت که کامل ترین خلاصه این کتاب نیز می باشد. مهم ترین ویژگی این فایل نسبت به فایل های دیگر این است که در خلاصه بندی این کتاب تلاش شده است که با دقت تمام کلیه نکاتی که به عنوان ناحیه سوال خیز مطرح می شوند و احتمال طرح سوال از آنها وجود دارد پوشش داده شود. این کتاب دارای بیست و هفت فصل می باشد که خلاصه کلیه فصلها در این فایل موجود می باشد. لیست فصلها نیز به شرح زیر است:
فصل اول : مکتب و علم
فصل دوم: وجوه تمایز مدیریت " اسلامی" با سایر مکاتب مدیریت
فصل سوم: مدیریت اسلامی یک مقوله مدیریتی است
فصل چهارم: "رهبری" از اصول تفکیک ناپذیر "مدیریت" اسلامی است.
فصل پنجم: با علم "تولید"، انسان "توحیدی" نمی توان ساخت!
فصل ششم مدیریت "علمی"، "علمی" جز علم "تولید" نیست
فصل هفتم: "تولید" باید در خدمت "تعالی" انسان باشد
فصل هشتم: مدیریت اسلامی هنر هماهنگی روابط انسانی است
فصل نهم: مدیریت اسلامی همه بر "شور" است
فصل دهم: مدیر اسلامی باید از صفات رهبری هم برخوردار باشد
فصل یازدهم: "مدیر" در پیکر سازمان مثل "مغز" در بدن "انسان" است
فصل دوازدهم: انگیزه کار بیشتر وجدان "الهی" هر انسان است.
فصل سیزدهم: بر پایه دو اصل نیکوکاری و پرهیزکاری با هم یاری و همکاری کنید
فصل چهاردهم: "ترس" از خدا مؤثرترین عامل کنترل در سازمان
فصل پانزدهم: "مدیر اسلامی" فردی است آزاد در زمان و مکان
فصل شانزدهم: تعریف مدیرت علمی (تولید)
فصل هفدهم: برنامه ریزی
فصل هجدهم: تعیین خط مشی
فصل نوزدهم: تهیه شرح عملیات
فصل بیستم: طریقه اجرای عملیات
فصل بیست و یکم: سازماندهی
فصل بیست و دوم: هماهنگی
فصل بیست و سوم: ارتباطات، نظارت و کنترل
فصل بیست و چهارم: علوم رفتاری و مدیریت اسلامی
فصل بیست و پنجم: مروری کوتاه بر رهبری و ابعاد گوناگون آن
فصل بیست وششم: رهبری و مدیریت اسلامی
فصل بیست و هفتم: رهبری از دیدگاه امام علی (ع)


دانلود خلاصه جامع کتاب مدیریت اسلامی تألیف دکتر سید علی ...

دانلود خلاصه جامع کتاب ... دکتر سید علی اکبر افجه ای ... کارشناسی ارشد و دکتری ...

دانلود خلاصه جامع کتاب مدیریت اسلامی تألیف دکتر سید علی ...

دانلود خلاصه جامع کتاب ... آزمون کارشناسی ارشد و ... دکتر سید علی اکبر افجه ای ...

دانلود خلاصه جامع کتاب مدیریت اسلامی تألیف دکتر سید علی ...

عنوان دانلود خلاصه جامع کتاب ... دکتر سید علی اکبر افجه ای ... مدیریت (آزمون ارشد و دکتر ...

دانلود خلاصه جامع کتاب مدیریت اسلامی تألیف دکتر سید علی ...

دانلود خلاصه جامع کتاب مدیریت اسلامی تألیف دکتر سید علی اکبر افجه ای (ویژه داوطلبین ...

دانلود خلاصه جامع کتاب مدیریت اسلامی تألیف دکتر سید علی ...

خلاصه کتاب مدیریت اسلامی تألیف دکتر سید علی اکبر افجه ای ... ای (ویژه داوطلبین آزمون و ...

دانلود فایل ( دانلود خلاصه جامع کتاب مدیریت اسلامی تألیف ...

دانلود خلاصه جامع کتاب ... دسته مدیریت (آزمون ارشد و دکتر ... دکتر سید علی اکبر افجه ای ...

خلاصه جامع کتاب مدیریت اسلامی تألیف دکتر سید علی اکبر افجه ...

خلاصه جامع کتاب مدیریت اسلامی تألیف دکتر سید علی اکبر افجه ای (ویژه داوطلبین آزمون ...

دانلود خلاصه کتاب مدیریت اسلامی تألیف دکتر سید علی اکبر ...

دانلود خلاصه کتاب مدیریت اسلامی تألیف دکتر سید علی اکبر ... داوطلبین آزمون ارشد و ...

دانلود (دانلود خلاصه جامع کتاب مدیریت اسلامی تألیف دکتر ...

... (دانلود خلاصه جامع کتاب مدیریت اسلامی تألیف دکتر سید علی اکبر افجه ای ... آزمون ...

دانلود-خلاصه-کتاب-مدیریت-اسلامی-افجه-ای

... پایان نامه کارشناسی ارشد ... معارف اسلامی; مدیریت; گردشگری و ... آزمون ارشد; آزمون ...