دانلود پاورپوینت تعارض و مذاکره (فصل دوازدهم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی) - دانلودعنوان دانلود پاورپوینت تعارض و مذاکره (فصل دوازدهم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی)فرمت پاورپوینت (قابل ویرایش)تعداد اسلاید 19 اسلایددسته مدیریت رفتار سازمانیکتاب مدیریت مبانی رفتار سازمانی رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی از جمله منابع مهم درس مدیریت رفتار سازمانی در سطح کارشناسی می باشد این فایل شا

> قیمت فایل فقط 3,000 تومان

عنوان: دانلود پاورپوینت  تعارض و مذاکره (فصل دوازدهم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی)
فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)
تعداد اسلاید: 19 اسلاید
دسته: مدیریت رفتار سازمانی
کتاب مدیریت مبانی رفتار سازمانی رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی از جمله منابع مهم درس مدیریت رفتار سازمانی در سطح کارشناسی می باشد. این فایل شامل پاورپوینت فصل دوازدهم این کتاب با عنوان« تعارض و مذاکره » می باشد که در 19 اسلاید بصورت بسیار زیبا طراحی شده است و می تواند به عنوان کار ارائه کلاسی(سمینار-کنفرانس) مورد استفاده قرار گیرد؛ بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:
مقدمه
تعریف تعارض
سیر تكاملی اندیشه تعارض
دیدگاه سنتی،
 دیدگاه روابط انسانی
دیدگاه تعاملی.
تعارض سازنده و مخرب
فرایند تعارض
مخالفتهای بالقوه
بروز تعارض
مذاكره یا چانه زدن
مذاكره مبتنی بر برد و باخت
استراتژی بدون باخت
مسایل مطرح در مذاكرات
یك سونگریها در تصمیم


دانلود پاورپوینت تعارض و مذاکره (فصل دوازدهم کتاب تک جلدی ...

... تعارض و مذاکره (فصل دوازدهم کتاب تک جلدی مبانی رفتار ... رابینز ترجمه پارسائیان و ...

دانلود پاورپوینت تعارض و مذاکره (فصل دوازدهم کتاب تک جلدی ...

... تعارض و مذاکره (فصل دوازدهم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه ...

پاورپوینت تعارض و مذاکره (فصل دوازدهم کتاب تک جلدی مبانی ...

پاورپوینت تعارض و مذاکره (فصل دوازدهم کتاب تک جلدی ... تک جلدی مبانی رفتار سازمانی ...

دانلود پاورپوینت تعارض و مذاکره (فصل دوازدهم کتاب تک جلدی ...

دانلود پاورپوینت تعارض و مذاکره (فصل دوازدهم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن ...

دانلود پاورپوینت تعارض و مذاکره

... رابینز ترجمه پارسائیان و ... دانلود پاورپوینت تعارض و مذاکره (فصل دوازدهم کتاب تک ...

دانلود پاورپوینت تعارض و مذاکره (فصل دوازدهم کتاب تک جلدی ...

... رابینز ترجمه پارسائیان و ... دانلود پاورپوینت تعارض و ... کتاب تک جلدی مبانی رفتار ...

دانلود پاورپوینت تعارض و مذاکره (فصل دوازدهم کتاب تک جلدی ...

... جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و ... (فصل دوازدهم کتاب تک ...

دانلود پاورپوینت تعارض و مذاکره (فصل دوازدهم کتاب تک جلدی ...

... (فصل دوازدهم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و ...

دانلود پاورپوینت تعارض و مذاکره (فصل دوازدهم کتاب تک جلدی ...

کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی تألیف استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی دانلود ...

کاملترین فایل پاورپوینت تعارض و مذاکره (فصل دوازدهم کتاب ...

... پاورپوینت تعارض و مذاکره ... کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه ...