دانلود پاورپوینت مفاهیم اصلی انگیزش (فصل چهارم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی) - دانلودعنوان دانلود پاورپوینت مفاهیم اصلی انگیزش (فصل چهارم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی)فرمت پاورپوینت (قابل ویرایش)تعداد اسلاید 24 اسلایدکتاب مدیریت مبانی رفتار سازمانی رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی از جمله منابع مهم درس مدیریت رفتار سازمانی در سطح کارشناسی می باشد این فایل شامل پاورپوینت فصل چهارم این کتاب ب

> قیمت فایل فقط 4,000 تومان

عنوان: دانلود پاورپوینت مفاهیم اصلی انگیزش (فصل چهارم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی)
فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)
تعداد اسلاید: 24 اسلاید
کتاب مدیریت مبانی رفتار سازمانی رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی از جمله منابع مهم درس مدیریت رفتار سازمانی در سطح کارشناسی می باشد. این فایل شامل پاورپوینت فصل چهارم این کتاب با عنوان « مفاهیم اصلی انگیزش» می باشد که در 24 اسلاید بصورت بسیار زیبا طراحی شده است و می تواند به عنوان کار ارائه کلاسی(سمینار-کنفرانس) مورد استفاده قرار گیرد؛ بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:
انگیزش چیست؟
فرایند اصلی انگیزش
نخستین نظریه های انگیزش
نظریه سلسله مراتب نیاز ها
تئوریX و تئوری Y
مفروضات تئوری x
مفروضات تئوری y
تئوری بهداشت – انگیزش
تئوری بهداشت – انگیزش هرزبرگ
انگیزاننده ها و نگهدارنده ها از دیدگاه هرزبرگ
تئوری های نوین انگیزش:
تئوری مبتنی بر نیازهای سه گانه
نظریه تعیین هدف،
 تئوری تقویت رفتار
نظریه برابری،
 نظریه انتظار
نظریه انتظار وروم
مدل نظریه انگیزش وروم
استدلال نظریه انتظار
الگوی ساده نظریه انتظار