دانلود پاورپوینت ارزش زمانی پول( به همراه حل تشریحی تمرینات و مسائل) - دانلودعنوان دانلود پاورپوینت ارزش زمانی پول( به همراه حل تشریحی تمرینات و مسائل)دسته مدیریت مالیفرمت پاورپوینتتعداد اسلاید 59 اسلایداین فایل در زمینه رزش زمانی پول می باشد که می تواند به عنوان سمینار درس مدیریت مالی مورد استفاده قرار گیرد این فایل شامل بخشهای زیر می باشددلیل وجود ارزش زمانی برای پولارزش آتی یك قسطارزش فعلی یک قسطارزش فعل

> قیمت فایل فقط 3,000 تومان

عنوان: دانلود پاورپوینت ارزش زمانی پول( به همراه حل تشریحی تمرینات و مسائل)
دسته: مدیریت مالی
فرمت: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 59 اسلاید
این فایل در زمینه رزش زمانی پول می باشد که می تواند به عنوان سمینار درس مدیریت مالی مورد استفاده قرار گیرد. این فایل شامل بخشهای زیر می باشد:
دلیل وجود ارزش زمانی برای پول
ارزش آتی یك قسط
ارزش فعلی یک قسط
ارزش فعلی (ارزش حال) چند قسط مساوی
ارزش آتی (ارزش آینده) چند قسط مساوی
ارزش فعلی و ارزش آتی چند قسط نامساوی (جریانهای نقدینه متغیر)
ارزش فعلی جریانهای نقدینه دارای نرخ رشد