سرشت پویای محیط امروزی سازمانها - دانلودعنوان سرشت پویای محیط امروزی سازمانهادسته مدیریتفرمت پاورپوینتتعداد اسلاید30 اسلایداین فایل در زمینه” سرشت پویای محیط امروزی سازمانها “می باشد که می تواند به عنوان سمینار (ارئه در کلاس) مورد استفاده قرار گیرد بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر استنیروهای محیطی مؤثر بر فعالیت سازمانتحول های تكنولوژیتحول های سیاسیاستراتژیهای رویاروی

> قیمت فایل فقط 4,000 تومان

عنوان: سرشت پویای محیط امروزی سازمانها
دسته: مدیریت
فرمت: پاورپوینت
تعداد اسلاید:30 اسلاید
این فایل در زمینه” سرشت پویای محیط امروزی سازمانها “می باشد که می تواند به عنوان سمینار (ارئه در کلاس) مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:
نیروهای محیطی مؤثر بر فعالیت سازمان
تحول های تكنولوژی
تحول های سیاسی
استراتژیهای رویارویی با تحول های سیاسی محیط
تحول های فرهنگی/اجتماعی
تحول های اقتصادی
سطح برجسته محیط درون سازمان
الگوی همسازی با محیط