دانلود پاورپوینت ساختار گروهی:گرایش نوین مدیریت - دانلودعنوان دانلود پاورپوینت ساختار گروهیگرایش نوین مدیریتدسته مدیریتفرمت پاورپوینتتعداد اسلاید33 اسلایداین فایل در زمینه ساختار گروهیگرایش نوین مدیریت می باشد که می تواند به عنوان سمینار (ارئه در کلاس) مورد استفاده قرار گیرد بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر استساختار گروهیپیشینه و مفهوم گروهتعریف گروهانواع گروههای سازمانیمقایسه جنب

> قیمت فایل فقط 4,000 تومان

عنوان: دانلود پاورپوینت ساختار گروهی:گرایش نوین مدیریت
دسته: مدیریت
فرمت: پاورپوینت
تعداد اسلاید:33 اسلاید
این فایل در زمینه "ساختار گروهی:گرایش نوین مدیریت "می باشد که می تواند به عنوان سمینار (ارئه در کلاس) مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:
ساختار گروهی
پیشینه و مفهوم گروه
تعریف گروه
انواع گروههای سازمانی
مقایسه جنبه های گوناگون انواع گروهها
كاربرد روش گروهی در ارتباط با موقعیتهای گوناگون
كاربرد شیوه گروهی
دستاوردهای گروهی
خسارتهای گروهی
فرآیند تشكیل و راه اندازی گروه
الگوهای تشكیل و راه اندازی گروه
الگوهای دگرگونیهای منابع 
الگوی فرآیندهای گروهی
فعالیت گروه
مراوده ها
عواطف و احساس ها
هنجارها
زیر ساخت هنجارهای گروهی
گروههای فرآیند كار
گروههای كار كارساز